Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
2 years ago
2.1 kB
2
Indexable
Never
using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Buranın mantığı şöyle;
      //cars adında bir string dizisi(array) oluşturuyoruz. 
      //Sonrasında bir tane for döngüsü oluşturuyoruz. 
      //For döngüsünü başlatırken, başlangıç kısmını 0 dan başlatıyoruz. (int i =0 kısmı)
      //For döngüsünün bitiş kısmı ise 65 olarak belirtiyoruz.(i<65)
      //"i++" kısmı ise i değerini birer birer artırarak ilerletme işini yapıyoruz
      //Sonrasında ise cars[i] tanımıyla dizideki elemanları dolaşıyoruz. Mesela cars[0] oluyor. cars[0] demek "Volvo" demek. cars[1] demek "BMW"
      //For işleyişini görmek için i değerinide yazılabilir.
      // j=0 değeri ise içerdeki cars değerini kontrol etmek için
      //Bu şekilde dizide ne kadar eleman varsa yazdırıyoruz. 
 

      //Eğer indexoutofthebound tarzında bir hata alırsınız i değerinde dizide bir eleman yok demek. Mesela i=10 ise dizide 10. eleman yoksa bu hatayı verir.

      int j = 0;
      string[] cars = { "Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda" };
      for (int i = 0; i < 65; i++)
      {
        //Bu kısımda istene i sayısı 10 na eşitse ya da ondan büyükse işleme giriliyor. Yani 0'dan, 9'a kadar olan değerler işleme alınmıyor.
        if(i >= 10)
        {
          //Burada ise yukarıdaki bahsettiğim indexoutofbond tarzında bir hata yememek için kontrol ekledik. "cars.Length" değeri cars dizisini
          //eleman sayısını verir. Yani j "cars" dizisinin eleman sayısından küçük olduğu sürece işlem devam ediyor. 
          if(j < cars.Length)
          {
            Console.WriteLine(cars[j]);
            j++;
          }
          
        }
       
      }
    }
  }
}