7.2-7.5

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
2 years ago
3.1 kB
4
Indexable
Never
package com.mycompany.lab7_part2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;
import java.util.stream.Collectors;

/**
 *
 * @author Kamil
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) 
  {
//    ciagle_pobieranie();
//    sortowanie();
//    korekcja_sumy();
    korekcja_iloczynu();
  }
  
  public static void ciagle_pobieranie()
  {
    int liczba = 1, suma = 0, iloczyn = 1;
    while(liczba!=0)
    {
      System.out.println("Wprowadz liczbe calkowita: ");
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      liczba = sc.nextInt();
      suma += liczba;
      if(liczba != 0)
        iloczyn *= liczba;
    }
    System.out.println("Suma wprowadzonych liczb to "+suma);
    System.out.println("Iloczyn wprowadzonych liczb to "+iloczyn);
  }
  
  public static void sortowanie()
  {
    int suma = 0, iloczyn = 1;
    ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>();
    while(suma <= 250 && iloczyn <= 3000000)
    {
      System.out.println("Wprowadz liczbe calkowita: ");
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      int liczba = sc.nextInt();
      lista.add(liczba);
      
      suma += liczba;
      if(liczba != 0)
        iloczyn *= liczba;
    }
    Collections.sort(lista, Collections.reverseOrder());
    
    System.out.println();
    lista.forEach(System.out::println);
  }
  
  static public void korekcja_sumy()
  {
    int suma = 0;
    ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>();
    while(suma != 64)
    {
      System.out.println("Wprowadz liczbe calkowita: ");
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      int liczba = sc.nextInt();
      lista.add(liczba);
      
      suma += liczba;
      if (suma > 64) {
        System.out.println("Wiecej niz 64, usuwam najwieksza liczbe.");
        Collections.sort(lista, Collections.reverseOrder());
        suma -= lista.get(0);
        lista.remove(0);
      }
    }
    System.out.println("Suma = 64");
  }


  static public void korekcja_iloczynu()
  {
    int iloczyn = 1;
    ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>();
    while(iloczyn != 256)
    {
      System.out.println("Wprowadz liczbe calkowita: ");
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      int liczba = sc.nextInt();
      lista.add(liczba);
      
      iloczyn *= liczba;
      if (iloczyn > 256) {
        System.out.println("Wiecej niz 256, usuwam najmniejsza liczbe.");
        Collections.sort(lista);
        iloczyn /= lista.get(0);
        lista.remove(0);
      }
    }
    System.out.println("Iloczyn = 256");
  }
}