Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.1 kB
2
Indexable
Never
function verificaCNP(cnp) {
 if (cnp.length !== 13) {
  return false; // Lungimea CNP-ului trebuie să fie de exact 13 caractere.
 }

 // Extrage primele 12 cifre din CNP.
 var cifre = cnp.slice(0, 12);

 // Verificăm dacă cifrele sunt numerice.
 if (!/^\d+$/.test(cifre)) {
  return false;
 }

 // Se calculează cifra de control (ultima cifră din CNP).
 var cifraControl = parseInt(cnp[12], 10);

 // Se calculează suma cifrelor din CNP înmulțite cu ponderile corespunzătoare.
 var ponderi = [2, 7, 9, 1, 4, 6, 3, 5, 8, 2, 7, 9];
 var suma = 0;
 for (var i = 0; i < 12; i++) {
  suma += parseInt(cifre[i], 10) * ponderi[i];
 }

 // Se calculează restul împărțirii sumei la 11.
 var rest = suma % 11;

 // Se verifică dacă cifra de control este corectă.
 if (rest === 10) {
  return cifraControl === 1;
 } else {
  return cifraControl === rest;
 }
}

// Exemplu de utilizare:
var cnp = "1881229399999"; // Înlocuiți cu CNP-ul dvs.
if (verificaCNP(cnp)) {
 console.log("CNP-ul este corect.");
} else {
 console.log("CNP-ul este incorect.");
}