Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.2 kB
1
Indexable
Never
// Använd SelectedTimeRange.ValueId för att ställa in stegvärdet
If (SelectedTimeRange.ValueId = 3) then
 Step = 1    // Visa varje dag för de senaste 7 dagarna
Else If (SelectedTimeRange.ValueId = 4) then
 Step = 3    // Visa 10 punkter för de senaste 30 dagarna
Else If (SelectedTimeRange.ValueId = 5) then
 Step = 9    // Visa var 9:e dag för de senaste 90 dagarna
End If

NumberOfDays = 0

// Beräkna det totala antalet dagar baserat på SelectedTimeRange.ValueId
If (SelectedTimeRange.ValueId = 3) then
 NumberOfDays = 7
Else If (SelectedTimeRange.ValueId = 4) then
 NumberOfDays = 30
Else If (SelectedTimeRange.ValueId = 5) then
 NumberOfDays = 90
End If

TotalUsersStartDate = AddDays(CurrDate(), -1 * (NumberOfDays - 1))

Counter = 0
For i = 0 to NumberOfDays - 1
 // Beräkna datumet som ska läggas till
 NewDate = AddDays(TotalUsersStartDate, Counter)

 // Kontrollera om räknaren är en multipel av stegvärdet och om datumet inte ligger i framtiden
 If (Mod(Counter, Step) = 0 and NewDate <= CurrDate()) then
  // Lägg till datapunkter enligt stegvärdet
  ListAppend NewDate
 End If

 Counter = Counter + 1
End For