zad-2-J.G

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 years ago
2.0 kB
2
Indexable
Never

#include <iostream>

 

#include <stdlib.h>

 

#include <string>

 

using namespace std;

 

/*

   1) Jak wygląda zapis do obiektu?

    - Zapisujemy bezpośrednio dane do obiektu.

 

   2) Czy zapis jest podobny do struktury?

     - Tak

 

   3) Kto może zapisywać do obiektu?

     - W przypadku pól publicznych, każdy.

 

   4) Różnice między klasą a strukturą

     - Pola klasy są domyślnie prywatne. (hermetyzacja)

 

   5) Zastanowić się czym klasa różni się w tym wypadku od struktury? Mamy tylko dane, cechy, atrybuty. Jakaś różnica? Po co nam zatem obiekty?

    - Mozna je tworzyc n razy.

 

   6) Jak wygląda odczyt, i kto może czytać z obiektu?

     - Pola są publiczne wiec odczyt może się odbywać bezpośrednio z obiektu

     - Każdy może czytać z obiektu

 

   7) Jak tworzone i obsługiwane są zmienne obiektowe tego typu?

     - Zmienna statyczna inicjalizująca się w momencie deklaracji, w przeciwieństwie do zmiennej dynamicznej, programista nie ma kontroli nad tym kiedy taka zmiena zostanie zniszczona. 

    

   */

 

class Postac {

 public:

  string rasa;

 string imie;

 int obrona;

 int atak;

 int szybkosc;

 

 void odczyt() {

  cout << "Gatunek: " + rasa << endl;

  cout << "Imię: " + imie << endl;

  cout << "Obrona: " + to_string(obrona) << endl;

  cout << "Atak: " + to_string(atak) << endl;

  cout << "Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;

 }

};

 

Postac wojownik, mag, zwiadowca;

 

int main() {

 wojownik.rasa = "Wojownik";

 wojownik.imie = "aaa";

 wojownik.obrona = 13;

 wojownik.atak = 5;

 wojownik.szybkosc = 2;

 

 mag.rasa = "Mag";

 mag.imie = "bbb";

 mag.obrona = 1;

 mag.atak = 20;

 mag.szybkosc = 5;

 

 zwiadowca.rasa = "Zwiadowca";

 zwiadowca.imie = "ccc";

 zwiadowca.obrona = 5;

 zwiadowca.atak = 10;

 zwiadowca.szybkosc = 5;

 

 zwiadowca.odczyt();

 return 0;

}