Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.0 kB
2
Indexable
Never
int main(void) {

  // ... (Ustawienia rejestrów kierunku i inicjalizacja wyświetlacza LCD - bez zmian)

  // Zdefiniowanie kolejnych symboli
  unsigned char symbol2[8] = {
    0b01110,
    0b10001,
    0b11111,
    0b10101,
    0b10001,
    0b11111,
    0b10001,
    0b01110
  };
  unsigned char symbol3[8] = {
    0b11000,
    0b11100,
    0b01100,
    0b00110,
    0b01100,
    0b11100,
    0b11000
  };
  unsigned char symbol4[8] = {
    0b00110,
    0b01010,
    0b01110,
    0b11110,
    0b01110,
    0b01010,
    0b00110
  };
  unsigned char symbol5[8] = {
    0b10001,
    0b01001,
    0b10101,
    0b11111,
    0b10101,
    0b01001,
    0b10001
  };

  // Zapisanie symboli do pamięci CGRAM
  LCD_saveCustChar(2, symbol2);
  LCD_saveCustChar(3, symbol3);
  LCD_saveCustChar(4, symbol4);
  LCD_saveCustChar(5, symbol5);

  char text[] = "Jak [2] to[3] jest [4] / byc [5] skryba [2][3][4][5]?"; // Tekst do wyświetlania

  while (1) {
    // Wyczyszczenie ekranu
    LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);

    // Wyświetlanie pierwszej linii tekstu
    LCD_setCursor(1, 0);
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
      if (text[i] == '[') {
        LCD_sendData(i + 2); // Wyświetlanie symbolu z pamięci CGRAM
        i += 2;
      } else {
        LCD_sendData(text[i]);
      }
    }

    // Wyświetlanie drugiej linii tekstu
    LCD_setCursor(2, 0);
    for (int i = 16; i < sizeof(text) - 1; i++) { // Wyświetlanie tekstu do znaku "?"
      if (text[i] == '[') {
        LCD_sendData(i + 2 - 16); // Wyświetlanie symbolu z pamięci CGRAM
        i += 2;
      } else {
        LCD_sendData(text[i]);
      }
    }

    __delay_ms(500); // Opóźnienie
  }

  return 0;
}
Leave a Comment