Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
kotlin
a year ago
2.5 kB
3
Indexable
Never
package com.example.ilkui

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import androidx.core.widget.addTextChangedListener
import com.example.ilkui.databinding.ActivityMainBinding

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  lateinit var binding: ActivityMainBinding
  var tvCounterLeftValue: Int = 0
  var tvCounterRightValue: Int = 0
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
    setContentView(binding.root)

    //Başlangıçta sol ve sağ sayçların değerlerini sıfırladım
    binding.tvCounterLeft.text = tvCounterLeftValue.toString()
    binding.tvCounterRight.text = tvCounterRightValue.toString()
    binding.tvMergeResultValue.text = "00"
  }

  override fun onResume() {
    binding.btnIncreaseLeft.setOnClickListener {
      tvCounterLeftValue++
      binding.tvCounterLeft.text = tvCounterLeftValue.toString()
    }

    binding.btnDecreaseLeft.setOnClickListener {
      tvCounterLeftValue--
      binding.tvCounterLeft.text = tvCounterLeftValue.toString()
    }

    binding.btnIncreaseRight.setOnClickListener {
      tvCounterRightValue++
      binding.tvCounterRight.text = tvCounterRightValue.toString()
    }

    binding.btnDecreaseRight.setOnClickListener {
      tvCounterRightValue--
      binding.tvCounterRight.text = tvCounterRightValue.toString()
    }

    //Sürekli olarak tvCounterLeft'in değeri değişti mi diye bakar değiştiyse süslü
    //parantezlerin içerisinde yazan kodu çalıştırır.
    binding.tvCounterLeft.addTextChangedListener {
      //tvCounterLeft -> 5
      //tvCounterRight -> 3
      val mergeResult = binding.tvCounterLeft.text.toString() + binding.tvCounterRight.text.toString()
      //mergeResult -> 53
      binding.tvMergeResultValue.text = mergeResult
    }
    binding.tvCounterRight.addTextChangedListener {
      //tvCounterLeft -> 5
      //tvCounterRight -> 3
      val mergeResult = binding.tvCounterLeft.text.toString() + binding.tvCounterRight.text.toString()
      //mergeResult -> 53
      binding.tvMergeResultValue.text = mergeResult
    }

    super.onResume()
  }}