Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
825 B
0
Indexable
Never
# 1. Funkcja do wybudowania platformy i schodków na góre 
# 2. Funkcja i system checkpointów w grze 
# 3. Funkcja budująca etap 1 i 2 

def parkour():
  # 1.1 Teleportacja konstruktor do gracza 
  builder.teleport_to(pos(5,0,0))
  # 1.2 Obrot konstruktora 
  builder.face(EAST)
  # 1.3 Petla for do budownia schodow 
  for i in range(70):
    # 1.4 W SRODKU PETLI klade schodek builder.place()
    builder.place(PURPUR_STAIRS)
    # 1.5 W SRODKU PETLI przesuwam konstruktor 
    builder.shift(1,1,0)
  # 1.6 Zaznaczam pozycje konstruktora 
  builder.mark()
  # 1.7 Przesuwam konstruktor 
  builder.shift(2,0,-4)
  # 1.8 Wypelnij zaznaczona przestrzen bloczkami
  builder.fill(DIAMOND_BLOCK) 
# 1.9 POZA FUNKCJA Przypisanie funkcji parkour do czatu 
player.on_chat("start", parkour)