Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.5 kB
4
Indexable
Never
#include <xc.h>
#include <libpic30.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "lcd.h"
#include "buttons.h"

// Stałe
#define TOTAL_TIME (300) // Totalny czas w sekundach

int main(void) {
  // Zmienne
  char buffer[16];         // Bufor na znaki do wyswietlenia
  unsigned int remainingSeconds = TOTAL_TIME;

  // Inicjalizacja
  LCD_Initialize();        // Inicjalizacja LCD 

  // Główna pętla
  while (remainingSeconds > 1) {
    // Obsługa przycisków
    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3) == true) {
      remainingSeconds += 30; // Dodaj 30 sekund po naciśnięciu S3
    } else if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4) == true) {
      remainingSeconds -= 30; // Odejmij 30 sekund po naciśnięciu S4
    }

    // Formatowanie czasu do wyświetlenia
    unsigned char minutes = remainingSeconds / 60;
    unsigned char secs = remainingSeconds % 60;
    sprintf(buffer, "%02u:%02u", minutes, secs);

    // Wyswietlenie
    LCD_ClearScreen();
    LCD_PutString(buffer, strlen(buffer));
    __delay32(4000000); // Odczekaj 1 sekundę
    remainingSeconds--; // Odlicz jedną sekundę
  }

  // Komunikat o końcu czasu
  sprintf(buffer, "%12s", "koniec czasu"); 
  LCD_ClearScreen();
  LCD_PutString(buffer, strlen(buffer));
  __delay32(40000000); // Odczekaj 10 sekund

  return 0;
}
Leave a Comment