Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.3 kB
1
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Malowanie ścian</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="keywords" content="">
</head>
<body>
  <h1>Malowanie pokoju: 8zł za m<sup>2</sup></h1>
  <form name="dane"> Wymiary pokoju w metrach:
    <input type="number" min="1" name="pierwszyWymiar">
    <input type="number" min="1" name="drugiWymiar">
    <input type="button" onclick="sprawdz()" class="guzik" value="OBLICZ KOSZT">
  </form>
  <p>Powierzchnia całkowita ścian: <span id="powierzchnia"></span></p>
  <p>Koszt malowania: <span id="koszt"></span></p>
 <script>
var pierwszyWymiar = document.forms['dane']['pierwszyWymiar'].value;
pierwszyWymiar = parseFloat(pierwszyWymiar);

if (isNaN(pierwszyWymiar) || isNaN(drugiWymiar) || pierwszyWymiar <= 0 || drugiWymiar <= 0) 
        alert("Podaj poprawne wymiary pokoju.");
      else {
        var wysokosc = 2.7;
var cena = 8;
var powierzchnia = 2 * pierwszyWymiar * wysokosc + 2 * drugiWymiar * wysokosc;
var koszt = cena * powierzchnia;
document.getElementById("powierzchnia").innerHTML = powierzchnia + "m<sup>2</sup>";
document.getElementById("koszt").innerHTML = koszt + " zł";
 </script>
</body>
</html>