C++ Piramida

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
3 years ago
2.3 kB
3
Indexable
Never
#include<iostream>
using namespace std;

/* Napraviti klasu Piramida. Klasa treba da sadrži stranice baze A i B, te visinu H. Unutar main programa kreirati 
 * dva objekta klase Piramida, unijeti njihove podatke, te ispisati kolike su površine obje piramide, te koja površina je veća i za koliko. */

template <typename T>
class Piramida {
private:
  T A;
  T B;
  T H;
public:
  //Konstruktori

  Piramida(T stranicaA, T stranicaB, T visinaH) {
    this->A = stranicaA;
    this->B = stranicaB;
    this->H = visinaH;
  }
  
  Piramida() {
    this->A = 0;
    this->B = 0;
    this->H = 0;
  }
  // Geteri

  T getA() const {
    return A;
  }

  T getB() const {
    return B;
  }

  T getH() const {
    return H;
  }

  // Seteri

  void setA(T A) {
    this->A = A;
  }

  void setB(T B) {
    this->B = B;
  }

  void setH(T H) {
    this->H = H;
  }

  T povrsina() const {
    T povrsinaPiramide;
    povrsinaPiramide = 2 * A * H;
    return povrsinaPiramide;
  }

  bool operator>(Piramida piramida) {
    return this->povrsina() > piramida.povrsina();
  }

  bool operator<(Piramida piramida) {
    return this->povrsina() < piramida.povrsina();
  }

  void postaviVrijednosti() {
    T a, b, h;
    cout << "Unesite stranicu A: ";
    cin >> a;
    cout << "Unesite stranicu B: ";
    cin >> b;
    cout << "Unesite visinu H: ";
    cin >> h;
    
    this->A = a;
    this->B = b;
    this->H = h;
    
    cout << endl;
  }
};

int main() {
  Piramida<float> piramida1;
  Piramida<float> piramida2;

  cout << "Postavite vrijednosti za piramidu1" << endl;
  piramida1.postaviVrijednosti();
  
  cout << "Postavite vrijednosti za piramidu2" << endl;
  piramida2.postaviVrijednosti();
  
  if (piramida1 > piramida2)
    cout << "Povrsina piramide1 je veca od piramide2 za " << abs(piramida1.povrsina() - piramida2.povrsina()) << "" << endl;
  else if (piramida2 > piramida1)
    cout << "Povrsina piramide2 je veca od piramide1 za " << abs(piramida2.povrsina() - piramida1.povrsina()) << "" << endl;
  else
    cout << "Povrsine su jednake!" << endl;
  
  return 0;
}