Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
586 B
4
Indexable
Never
# Ćwiczenie 1
# Napiszemy przepis/funkcję na przełączenie gry pomiędzy trybem przetrwania a kreatywnym.
# Potrzebuje funkcje przetrwanie -> ustawic odpowiednio tryb gry 
# Potrzebuje funkcje kreatywny -> ustawic odpowiednio tryb gry 
# 1. Deklaracja potrzbnych funkcji np. def przetrwanie():
# 2. Deklaracja potrzbnych funkcji np. def kreatywny():
# 3. ustawic potrzebne wartosci gry np. gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
# 4. EXTRA ZMIANA POGODY gameplay.set_weather(CLEAR)
# 5. EXTRA ZMIANA TRUDNOSCI gameplay.set_difficulty(PEACEFUL) HARD/EASY/NORMAL