Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
833 B
3
Indexable
Never
//mechanizm przełączania gracza
function nastepnyGracz() {
 //operator warunkowy- sprawdzany jest warunek jeśli zwrócony zostanie true to wykonuje się część po ? jeśli false to część po :
 aktualnyGracz == 0 ? (aktualnyGracz = 1) : (aktualnyGracz = 0);
 
 //zerujemy punkty rundy
 punktyRundy = 0;
 
 //zerujemy punkty w interfejsie użytkownika
 document.getElementById("aktualne-punkty-0").textContent = "0";
 document.getElementById("aktualne-punkty-1").textContent = "0";
 
 //przełączamy klasę tak żeby wskazywać aktualnego gracza toggle działa także jeśli jest już wskazana klasa to ją usuwa a jeśli jej nie ma to zostaje dodana do danego elementu
 document.querySelector(".gracz-0-panel").classList.toggle("aktywny");
 document.querySelector(".gracz-1-panel").classList.toggle("aktywny");
}