Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
4.3 kB
2
Indexable
Never
SAĞLIK ALANIN İNTERNET ve MOBİL UYGULAMA KULLANIMI
Bozulan ekolojik denge, kaynakların eşit olarak dağılmaması, küresel ısınma vb. nedeniyle oluşan sorunlar ve insanın kendi eliyle sağlığına verdiği zararların artmasıyla birlikte, bilinçlenmeye başlayan toplumlar bu sorunları çözümlemek için artık daha fazla çaba ve kaynak harcamaya başlamışlardır. Bunun üzerine dünyada artan yaşlı nüfusu ve buna bağlı olarak kronik hastalıklardaki artış; hastane ve sağlık sistemi üzerindeki yükü arttırmakta ve sağlık harcamalarını baş edilemez düzeylere çıkarmaktadır. Sağlık personeli yetersizliği de tabloya eklenince sağlık sektöründe teknolojinin daha etkin ve verimli olarak kullanılmasının zorunlu olduğu belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.
21. yüzyılda sağlıkta gerçekleşecek bu büyük dönüşüm sağlık sisteminin hastane ve doktor odaklı bir sağlık sistemden, birey odaklı bir sistem haline geleceğini ve “kişiselleşeceğini” de işaret etmektedir. Kişiselleşen sağlık kavramı; sadece hasta olduğunda sağlık sistemine başvuran ve takip edilmeyen bireyden farklı olarak, kendi sağlığıyla ilgili sorumluluk alan, sağlıklı yaşamaya, hasta olmamaya özen gösteren, sağlık verilerini yanında taşıyan, gerektiğinde hastalığıyla ilgili verilerin 7/24 kontrol altında tutulduğu proaktif bir yaklaşımı betimlemektedir.
Bireyin hastalık aşamasına geçmeden önce daha rahatsızken internette bilgi aramaya ve doktora gitmeden önce bilinçlenmeye çalışması, sosyal medyada oluşan hastalık grupları ile birlikte hastalığa yönelik sosyal destek ve bilgi paylaşımının sosyal ağlarda artması, teknolojinin gelişmesi ile orantılı olarak evde uzaktan bakım programları (internet ile doktora ulaşma ve konsültasyon), mobil ve akıllı telefonların artması ile akıllı sağlık uygulamaları ve sağlık bilgilerinizi artık sayısallaştırarak her türlü donanım ile işleyen ve yorumlayan aygıtlar (pedometreler, tansiyon şeker ölçen bilezikler vs.) bugün sağlığın geliştirilmesi adına sağlık iletişimindeki yeni dijital uygulamalardır.
26
Özellikler, tüm dünyada insan sağlığının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için sağlık hizmetlerinde yardımcı öğeler olarak kullanılan mobil sağlık aplikasyonları araştırmaları göstermektedir ki, eğer bu uygulamalar iyi dizayn edilip, iyi uygulanırsa sağlıklı davranış üzerinde belirleyici etkilere sahip olabilmektedir.
Bireysel İnternet kullanımındaki olağanüstü artış, İnternet’in gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasına yol açmıştır. İnternet, hekimler arası ya da hekim ve hastaları arasındaki e-posta haberleşmesinden, hemşire takip sistemlerinden sağlık bilgileri içeren ve danışma hizmeti veren İnternet sitelerine, tele tıp hizmetlerinden, eczanelerin ilaç dağıtımına kadar, sağlıkla ilgili pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Her geçen gün artan bir hızla büyüyen İnternet, giderek günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Ekim 2010 itibarı ile dünyadaki İnternet kullanıcısı sayısının iki milyar civarında olduğu bildirilmektedir [1]. Yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre, Türkiye’de de yaklaşık 35 milyon kişinin İnternet kullanıcısı olduğu tahmin edilmektedir [2]. Ancak, İnternet’in bu hızlı büyümesi ve karmaşık yapısı, İnternet üzerinden işlenen suçların ve yapılan etik ihlallerin de artmasına neden olmaktadır. Bu konuya ilişkin hukuki ve etik düzenlemeler genel çerçevelerin dışına çıkamamakta gelişmelerin gerisinde kalmakta ve bu nedenle konuya özgü çözümlemelerin hızla gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır.
Pek çok alanda bilgi paylaşımına olanak sağlayan İnternet’in, günlük yaşamda önde gelen kullanım alanlarından biri de sağlıktır. Sağlık hizmeti almakta olan veya almak isteyen geniş bir kullanıcı kitlesi bilgi edinmek amacıyla İnternet’e başvurmaktadır. Bunun yanı sıra, sağlık hizmeti veren kurum ve görevliler de mesleki bilgi ve veri paylaşımı için İnternet’ten yararlanmaktadır.