Crtical thinking

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
1.9 kB
1
Indexable
Never
- Khi cố gắng tìm ra nguyên nhân cốt lõi của một vấn đề, điều quan trọng là phải đặt những câu hỏi có mục tiêu và sâu sắc. Dướ
i đây là một số mẹo về cách sắp xếp câu hỏi của bạn:

+ Đặt câu hỏi "tại sao": Bắt đầu bằng cách hỏi "tại sao" vấn đề xảy ra. Lặp lại câu hỏi nhiều lần để đi sâu vào nguyên nhân gốc rễ.

+ Thu thập thông tin: Thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về vấn đề và tình huống xảy ra. Điều này sẽ giúp bạn đặt câu hỏi nhiều thông tin hơn.

+ Tránh các giả định: Tránh đưa ra các giả định về vấn đề hoặc nguyên nhân. Thay vào đó, hãy đặt câu hỏi giúp bạn khám phá sự thật.

+ Xem xét nhiều quan điểm: Xem xét nhiều quan điểm khi đặt câu hỏi.
Nói chuyện với những người khác nhau liên quan đến vấn đề để có được bức tranh đầy đủ hơn về những gì đã xảy ra.

+ Hãy cụ thể: Hãy cụ thể trong các câu hỏi của bạn và tránh những câu hỏi mơ hồ hoặc mở. 
Điều này sẽ giúp bạn có được nhiều câu trả lời đúng mục tiêu và hữu ích hơn.

+ Tập trung vào các hành động và sự kiện: Tập trung câu hỏi của bạn vào các hành động và sự kiện, thay vì tập trung vào con người hoặc tính cách. 
Điều này sẽ giúp bạn luôn khách quan và tránh bị đổ lỗi.

+ Sử dụng cách tiếp cận có hệ thống: Sử dụng cách tiếp cận có hệ thống để đặt câu hỏi, chẳng hạn như 5 câu hỏi tại sao hoặc Biểu đồ xương cá.
Những công cụ này có thể giúp bạn sắp xếp suy nghĩ của mình và khám phá nguyên nhân gốc rễ một cách hiệu quả hơn.