Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
675 B
1
Indexable
Never
int potDeger; //potansiyometre ile ayarlanan değer tutlacak.Global
void setup() {

  Serial.begin(9600); //Seri letişim başlat
  pinMode(8,OUTPUT); // 8 nolu dijital pini çikiş olarak ayarla
  pinMode(A0,INPUT); //A0 pini giriş olarak ayarla


}

void loop() {
 potDeger=analogRead(A0);
 //A0 portundan okunan geğeri oku ve potDeger Degiskenine ata

 Serial.print("A0 portundan Okunan Değer:");
 Serial.println(potDeger); // potDegeri yaz

 if (potDeger>512) // Eğer potDeğer>512 ise çalışacak kodlar
 {
  digitalWrite(8,HIGH);

  
 }else // Eğer potDeğer>512 den büyük değilse çalışacak kodlar
 {
  digitalWrite(8,LOW); 
 }

}