Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
507 B
2
Indexable
Never
// ZADANIE 1
/*

Napisz program, który będzie sprawdzać czy dany użytkownik jest pełnoletni
bazując na jego roku urodzenia.Za pomocą if/else wyświetl np.” Masz 37 lat a więc
jesteś pełnoletni”. Korzystamy z funkcji Number(), która konwertuje tekst na liczby.

*/
var rokUrodzenia = Number(prompt("Podaj swój rok urodzenia"));
var wiekUzytkownika = 2022 - rokUrodzenia;

if (wiekUzytkownika >= 18){
  alert("Zapraszamy na strone");
}
else {
  alert("Nie jestes pelnoletni, opusc strone!");
}