Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
2.4 kB
4
Indexable
Never
-- Create Gym plan infos S’Life Gym & Yoga
INSERT INTO gym_plan (gym_department_id, user_id, gym_plan_key, gym_plan_status_key, gym_plan_type_key, name, description, price, price_per_hours, plan_sold, duration, plan_before_active_validity, plan_after_active_validity)
VALUES   
(3, 1, 1, 1, 1, 'Gói Linh Hoạt', 'Gói tập linh hoạt, phù hợp cho người muốn trải nghiệm các phòng tập. Đặc quyền tập luyện ở mọi cơ sở.', 0, 50.00, 0, 0, 10, 30),
(3,1, 2, 1, 2, 'Gói Silver', 'Quý khách sẽ có quyền lợi được tham gia tất cả các lớp tập 1 một chi nhánh bạn lựa chọn.Tham gia các lớp dance, Group X, Yoga, Gym, Kickfit,….Có Locker (tủ) đựng đồ, được xông hơi, sử dụng phòng tắm,…', 9000.00, 0, 0, 720, 10, 720),
(3,1, 2, 1, 2, 'Gói Gold ', 'Quý Khách sẽ có quyền lợi như gói Silver.Có thêm khăn mỗi buổi tập nên không cần mang theo. Được tập tại tất cả các chi nhánh của S’life Gym', 12500.00, 0, 0, 1080, 10, 1080),
(3,1, 2, 1, 2, 'Gói Titaninum ', 'Quý Khách sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi như của thẻ Silver và Gold thì còn được uống detox sau mỗi buổi tập.Được tham gia tất cả các lớp tập tại tất cả các chi nhánh', 13000.00, 0, 0, 900, 10, 900);

-- Create Gym plan infos Diamond Fitness Center
INSERT INTO gym_plan (gym_department_id, user_id, gym_plan_key, gym_plan_status_key, gym_plan_type_key, name, description, price, price_per_hours, plan_sold, duration, plan_before_active_validity, plan_after_active_validity)
VALUES   
(3, 1, 1, 1, 1, 'Gói Linh Hoạt', 'Gói tập linh hoạt, phù hợp cho người muốn trải nghiệm các phòng tập. Đặc quyền tập luyện ở mọi cơ sở.', 0, 50.00, 0, 0, 10, 30),
(3,1, 2, 1, 2, 'Gói Siêu Quyền Lợi', 'Hơn 45 bộ môn : Gym, Kick Boxing, GroupX, Cycling. Hơn 100+ lớp học thú vị: Dance, Zumba, Múa cổ trang, Aerobics, TikTok Dance,. Đội ngũ HLV giàu kinh nghiệm chuyên môn ', 3400.00, 0, 0, 365, 10, 365),
(3,1, 2, 1, 2, 'Gói Full Dịch Vụ', 'Quý khách sẽ được hưởng quyền lợi như Gói Siêu Quyền Lợi cộng thêm tự do tập toàn khung giờ từ 5:30 - 22:00.Dịch vụ tiện ích thư giãn cao cấp: xông hơi, bơi lội,...', 4000.00, 0, 0, 365, 10, 365);