Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.1 kB
1
Indexable
Never
class Program
  {
    static int Rekurecja(int n)
    {
      int cyfra, suma = 0;
      if (n >= 0)
      {
        for (int i = 0; (i <= n && n >= 0); i++)
        {
          cyfra = n % 10;
          n = n / 10;

          if (cyfra % 2 == 0)
          {
            suma += cyfra;
          }
        }
      }
      else
        Console.WriteLine("Podałeś liczbę, która nie jest całkowita nieujemna, suma wynosi");
      return suma;
    }
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę rekurencyjną sumującą parzyste cyfry danej liczby całkowitej
       nieujemnej (n>=0). */
      Console.WriteLine("Podaj całkowite nieujemne n: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Suma parzystych cyfr liczby {0} wynosi: ", n);
      Console.WriteLine(Rekurecja(n));

      Console.ReadKey();
    }
  }
}