Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
5 months ago
773 B
2
Indexable
Never
#MINECRAFT

# Pobieramy kordy gracza. Wykorzystaj zmienne x, y, z do wykonywania poniższych zadań.

pozycja=player.position()
x=pozycja.get_value(Axis.X)
y=pozycja.get_value(Axis.Y)
z=pozycja.get_value(Axis.Z) 

# Zadanie 1
# Stwórz funkcję o nazwie podwodnySwiat, którą wywołasz komendą aquaman na czacie.
# Po wywołaniu funkcji gracz powinien zostać zamknięty w wielkim zbiorniku stworzonym ze szkła (GLASS) z wodą (WATER).
# Wykorzystaj funkcję blocks.fill().

def podwodnySwiat():
 
  #Tworzymy konstrukcję szklaną
  blocks.fill(GLASS, world(x-10,y-10,z-10),world(x+10,y+10,z+10))
  #nalewamy wodę
  blocks.fill(WATER, world(x-9,y-9,z-9),world(x+9,y+9,z+9))
  #utopiec(10)
  #ekwipunek()
  #rafa()
player.on_chat("aquaman",podwodnySwiat)