Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
747 B
1
Indexable
Never
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int zakresP;
	int zakresK;
	int licz = 0;
	int suma = 0;
	int srednia = 0;
	int parzyste = 0;
	int nieparzyste = 0;
	cout << "Podaj poczatek zakresu:" << endl;
	cin >> zakresP;
	cout << "Podaj koniec zakresu:" << endl;
	cin >> zakresK;
	licz = zakresP-1;
	while (licz < zakresK)
	{
		licz++;
		suma = suma + licz;
		srednia = srednia+licz;
		if (licz % 2 == 0) {
			parzyste = parzyste + 1;
		}
		else {
			nieparzyste = nieparzyste + 1;
		}
	}
	srednia = srednia / (zakresK - zakresP);
	cout <<"suma liczb: "<< suma << endl;
	cout << "srednia liczb: " << srednia << endl;
	cout << "ilosc liczb parzystych: " << parzyste << endl;
	cout << "ilosc liczb nieparzystych: " << nieparzyste;
}