dasqwdas

dasdsav
mail@pastecode.io avatar
unknown
dart
2 years ago
1.8 kB
2
Indexable
Never
import 'dart:io';
import 'dart:math';

void main(){
 int donguSayi=0;
 var kelimeler=<String>["ama","ancak","gelmek","mahvolmak", "zannetmek", "hapsolmak"," reddetmek", "hissetmek" ,"emretmek", "başvurmak", "önermek", "varsaymak", "affetmek" ,"kaynata", "kaynana" ,"menolunmak", "cemetmek" ,"kaybolmak" ,"darbetmek", "dercetmek", "hamdetmek"];
 var randomKelimler=<String>[];
 var girilenKelimeler=<String>[];
 var dogruKelimeler=<String>[];
 var yanlisKelimeler=<String>[];
 var yanlisKelimeDogrusu=[];
 String dogruKelimlerText="";
 String yanlisKelimelerText="";
 String yanlisKelimeDogrusuText="";
 var rnd=Random();
 for(int i=0;i<kelimeler.length;i++){
  randomKelimler.add(kelimeler[rnd.nextInt(kelimeler.length-1)]);
 }
 print("$kelimeler\n");
 while(donguSayi<randomKelimler.length){
  String kullaniciGirdi=stdin.readLineSync()!;
  girilenKelimeler.add(kullaniciGirdi);
  donguSayi++;
 }
 for(var i=0;i<randomKelimler.length;i++){
  if(randomKelimler[i].trim()==girilenKelimeler[i].trim()){
   dogruKelimeler.add(girilenKelimeler[i]);
  }
  else{
   yanlisKelimeler.add(girilenKelimeler[i]);
   yanlisKelimeDogrusu.add(randomKelimler[i]);
  }
 }
 print("Doğru sayisi : ${dogruKelimeler.length+1}");
 print("Yanlış sayisi : ${(randomKelimler.length+1)-dogruKelimeler.length+1}");
 for(var dk in dogruKelimeler){
  dogruKelimlerText+="- $dk";
 }
 for(var yk in yanlisKelimeler){
  yanlisKelimelerText+="- $yk";
 }
 for(var ykd in yanlisKelimeDogrusu){
  yanlisKelimeDogrusuText+="- $ykd";
 }
 print("Doğru Kelimeler : $dogruKelimlerText\n");
  print("""
         Yanlış kelimler : ${yanlisKelimelerText}
 Yanlış kelimerin Doğrusu : ${yanlisKelimeDogrusuText};
  """);}