Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
3.8 kB
0
Indexable
Never
/* 1 */
{
  "_id" : ObjectId("623de56d20a3ddc1e692b1a9"),
  "name" : "trung tam tiem chung dong anh",
  "slug" : "trung tam tiem chung dong anh",
  "address" : "dong anh , ha noi",
  "mapUrl" : "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59594.7508543121!2d105.72060020282262!3d21.005784054832713!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134557fa7f92755%3A0x5151398ad6e192c6!2zVk5WQyBN4bu5IMSQw6xuaA!5e0!3m2!1sen!2s!4v1648223365987!5m2!1sen!2s",
  "createdAt" : ISODate("2022-03-25T15:53:17.619Z"),
  "updatedAt" : ISODate("2022-03-25T15:53:17.619Z"),
  "__v" : 0
}

/* 2 */
{
  "_id" : ObjectId("623de72d3517089ccd6de768"),
  "name" : "trung tam tiem chung ",
  "slug" : "trung tam tiem chung",
  "address" : "ha noi",
  "mapUrl" : "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59594.7508543121!2d105.72060020282262!3d21.005784054832713!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134557fa7f92755%3A0x5151398ad6e192c6!2zVk5WQyBN4bu5IMSQw6xuaA!5e0!3m2!1sen!2s!4v1648223365987!5m2!1sen!2s",
  "createdAt" : ISODate("2022-03-25T16:00:45.459Z"),
  "updatedAt" : ISODate("2022-03-25T16:00:45.459Z"),
  "__v" : 0
}

/* 3 */
{
  "_id" : ObjectId("623fdbb3a602029d5df77a36"),
  "name" : "VNVC Trường Chinh:",
  "address" : "180 Trường Chinh, P.Khương Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội",
  "mapUrl" : "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.811258177207!2d105.83205869999999!3d21.0002016!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x447b6da56adeeab2!2sVNVC%20Vietnam%20Vaccine%20JSC!5e0!3m2!1sen!2s!4v1648352147713!5m2!1sen!2s",
  "createdAt" : ISODate("2022-03-27T03:36:19.611Z"),
  "updatedAt" : ISODate("2022-03-27T03:36:19.611Z"),
  "__v" : 0
}

/* 4 */
{
  "_id" : ObjectId("623fdc04a602029d5df77a3a"),
  "name" : "VNVC ICON 4 Cầu Giấy:",
  "slug" : "VNVC ICON 4 Cầu Giấy",
  "address" : "Tòa nhà Icon 4, Số 3 Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội (Cạnh ĐH Giao Thông Vận Tải)",
  "mapUrl" : "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.117348430705!2d105.8044211!3d21.0279901!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x6f515d5f8d5dc98f!2zVk5WQyBJQ09OIDQgQ-G6p3UgR2nhuqV5!5e0!3m2!1sen!2s!4v1648352212738!5m2!1sen!2s",
  "createdAt" : ISODate("2022-03-27T03:37:40.977Z"),
  "updatedAt" : ISODate("2022-03-27T03:37:40.977Z"),
  "__v" : 0
}

/* 5 */
{
  "_id" : ObjectId("623fdc50a602029d5df77a3e"),
  "name" : "VNVC Hà Đông:",
  "slug" : "VNVC Hà Đông",
  "address" : "Tầng 3, tòa nhà NewSkyline, lô CC2 khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội",
  "mapUrl" : "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d29800.864553265386!2d105.7933826!3d20.9883047!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad3dd6479237%3A0xc187fc0bf0ca9127!2zVk5WQyBWxINuIFF1w6FuIC0gSMOgIMSQw7RuZw!5e0!3m2!1sen!2s!4v1648352298128!5m2!1sen!2s",
  "createdAt" : ISODate("2022-03-27T03:38:56.425Z"),
  "updatedAt" : ISODate("2022-03-27T03:38:56.425Z"),
  "__v" : 0
}

/* 6 */
{
  "_id" : ObjectId("623fdc8ba602029d5df77a42"),
  "name" : "VNVC Mỹ Đình:",
  "slug" : "VNVC Mỹ Đình:",
  "address" : "Tầng 2- Tháp R1 tòa nhà Florence, số 28 đường Trần Hữu Dực, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội",
  "mapUrl" : "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.059075953408!2d105.7584458!3d21.0303221!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134557fa7f92755%3A0x5151398ad6e192c6!2zVk5WQyBN4bu5IMSQw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1648352371917!5m2!1svi!2s",
  "createdAt" : ISODate("2022-03-27T03:39:55.413Z"),
  "updatedAt" : ISODate("2022-03-27T03:39:55.413Z"),
  "__v" : 0
}