Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
16 kB
2
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace zWYKŁADAMI
{
  public class Rozgrywka
  {
    //----------------------------GRACZ I POTWORY----------------------------
    private int lvl, dmg, zycie, dmg_w, zycie_w;
    private string imie, lokalizacja, ekwipunek;
    public void SetLvl(int lvl)
    {
      this.lvl = lvl;
    }
    public int GetLvl()
    {
      return this.lvl;
    }
    public void SetDmg(int dmg)
    {
      this.dmg = dmg;
    }
    public int GetDmg()
    {
      return this.dmg;
    }
    public void SetZycie(int zycie)
    {
      this.zycie = zycie;
    }
    public int GetZycie()
    {
      return this.zycie;
    }
    public void SetDmg_w(int dmg_w)
    {
      this.dmg_w = dmg_w;
    }
    public int GetDmg_w()
    {
      return this.dmg_w;
    }
    public void SetZycie_w(int zycie_w)
    {
      this.zycie_w = zycie_w;
    }
    public int GetZycie_w()
    {
      return this.zycie_w;
    }
    public void SetImie(string imie)
    {
      this.imie = imie;
    }
    public string GetImie()
    {
      return this.imie;
    }
    public void SetLokalizacja(string lokalizacja)
    {
      this.lokalizacja = lokalizacja;
    }
    public string GetLokalizacja()
    {
      return this.lokalizacja;
    }
    public void SetEkwipunek(string ekwipunek)
    {
      this.ekwipunek = ekwipunek;
    }
    public string GetEkwipunek()
    {
      return this.ekwipunek;
    }
    public Rozgrywka() //konstruktor
    {
      SetLvl(1);
      SetDmg(20);
      SetZycie(10);
      SetDmg_w(14);
      SetZycie(8);
      SetLokalizacja("Senna Kotlina - START");
      SetEkwipunek("Twój plecak jest pusty");
    }
    public void Statystyki(int lvl, int zycie, int dmg, string lokalizacja, string ekwipunek)
    {
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
      Console.WriteLine("              STATYSTYKI GRACZA - " + GetImie());
      string statystyki = $" \n Twój poziom gry: {lvl} \n Twoje punkty życia: {zycie} \n Twoje punkty walki: {dmg} \n Twoja aktualna lokalizacja: {lokalizacja} \n Zawartość Twojego plecaka: {ekwipunek},"; //łańcuch interpolowany
      Console.WriteLine(statystyki);
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
    }
    public void Wilkolak(int dmg_w, int zycie_w)
    {
      this.dmg_w = dmg_w;
      this.zycie_w = zycie_w;
    }
    public void Statystyki_w(int zycie_w, int dmg_w)
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
      Console.WriteLine("              STATYSTYKI WILKOŁAKA");
      string statystyki_w = $" \n Punkty życia Wilkołaka: {zycie_w} \n Punkty walki Wilkołaka: {dmg_w}"; //łańcuch interpolowany
      Console.WriteLine(statystyki_w);
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
      Console.ResetColor();
    }
    //------------PIERWSZY WYBÓR------------
    public void Wybor1(Rozgrywka ustawienia)
    {
      Console.WriteLine("Stajesz przed swoim pierwszym poważnym wyborem. \n Przed Tobą rozciągają się trzy ścieżki. \n BLABLABLA Wybierz tą, którą podpowiada Ci serce: ");
      Console.WriteLine("Wybierz: \n 1 - jeśli chcesz podążać mroczną leśną ścieżką \n 2 - jeśli bliskie Ci wspinaczki górskie \n 3 - jeśli uspokaja Cię szum fal");

      bool dobrywybor1 = false;

      while (!dobrywybor1)
      {
        ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey();
        Console.WriteLine();
        if (Char.IsDigit(keyInfo.KeyChar))
        {
          double wybor1 = double.Parse(keyInfo.KeyChar.ToString());
          if (wybor1 == 1)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś mroczną leśną ścieżkę. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + GetImie());
            ustawienia.SetLokalizacja("las");
            Statystyki(ustawienia.GetLvl(), ustawienia.GetZycie(), ustawienia.GetDmg(), ustawienia.GetLokalizacja(), ustawienia.GetEkwipunek());
            Lokalizacje lokalizacje = new Lokalizacje(); // tworzenie obiektu klasy Lokalizacje
            lokalizacje.Las(ustawienia); // wywołanie metody Las na obiekcie lokalizacje
            dobrywybor1 = true;
          }
          else if (wybor1 == 2)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś wspinaczki górskie. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + GetImie());
            ustawienia.SetLokalizacja("góry");
            Statystyki(ustawienia.GetLvl(), ustawienia.GetZycie(), ustawienia.GetDmg(), ustawienia.GetLokalizacja(), ustawienia.GetEkwipunek());
            dobrywybor1 = true;
          }
          else if (wybor1 == 3)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś szum fal. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + GetImie());
            ustawienia.SetLokalizacja("morze");
            Statystyki(ustawienia.GetLvl(), ustawienia.GetZycie(), ustawienia.GetDmg(), ustawienia.GetLokalizacja(), ustawienia.GetEkwipunek());
            dobrywybor1 = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
            wybor1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
          }
        }
        else
        Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
      }
    }
    public void Dialog(string postac, string kwestia)
    {
      ConsoleColor kolor;
      if (postac == "Wiesniak1")
      {
        kolor = ConsoleColor.Blue;
      }
      else if (postac == "Baba")
      {
        kolor = ConsoleColor.Red;
      }
      else
      {
        kolor = ConsoleColor.DarkMagenta;
      }
      Console.ForegroundColor = kolor;
      Console.WriteLine(postac + ": " + kwestia);
      Console.ResetColor();
    }
  }
  public class Lokalizacje : Rozgrywka
  {
    public int[] odwiedzone_lokalizacje = new int[3];
    public void Las(Rozgrywka ustawienia)
    {
      odwiedzone_lokalizacje[0] = 1;
      Console.WriteLine("Znalazł_ś się w lesie! Las jest obfity w leśne przysmaki, jako specjalny prezent otrzymujesz tojad!");
      if (ustawienia.GetEkwipunek().Contains("pusty"))
        ustawienia.SetEkwipunek("tojad"); // ustawia wartość pola ekwipunek za pomocą setera
      else
        ustawienia.SetEkwipunek(ustawienia.GetEkwipunek() + ", " + "tojad");
      string zawartoscPlecaka = ustawienia.GetEkwipunek(); // odczytuje wartość pola ekwipunek za pomocą getera
      Console.WriteLine("Zawartość Twojego plecaka: " + zawartoscPlecaka);
      Console.WriteLine("Rozwinięcie");
      Dialog("Wiesniak1", "Cześć, jak się masz?");
      Dialog("Baba", "Witaj! Mam się świetnie.");
      Dialog("Wilk", "Siema skurwysyny");
      Console.WriteLine("Wiesniak daje Ci wskazowke ukryta w wierszu, musisz to rozwiazac. Podaj poprawną odpowiedz");
      string zagadka1 = Console.ReadLine().ToLower();
      int licznik = 3;

      for (int i = 1; i <= 3; i++)
      {
        if (zagadka1 == "dobra")
        {
          Console.WriteLine("Super {0}, pokonał_ś zagadkę wiesniora, wchodzisz na nowy level", ustawienia.GetImie());
          ustawienia.SetLvl(ustawienia.GetLvl() + 1);
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.GetLvl(), ustawienia.GetZycie(), ustawienia.GetDmg(), ustawienia.GetLokalizacja(), ustawienia.GetEkwipunek());
          WalkazWilkiem(ustawienia);
          i = 3;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Odpowiedział_ś źle! Twoje pozostałe próby: {0}", licznik - 1);
          licznik--;
          zagadka1 = Convert.ToString(Console.ReadLine());
          if (licznik <= 1)
          {
            Console.WriteLine("Niestety {0}, Twoje próby się skończyły, musimy Ci odebrać 5 punktów walki", ustawienia.GetImie());
            ustawienia.SetDmg(ustawienia.GetDmg() - 5);
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.GetLvl(), ustawienia.GetZycie(), ustawienia.GetDmg(), ustawienia.GetLokalizacja(), ustawienia.GetEkwipunek());
            Console.WriteLine("Pomimo to, nie poddawaj się!! Musimy ruszać dalej!");
            WalkazWilkiem(ustawienia);
          }
        }
      }
    }
    public void WalkazWilkiem(Rozgrywka ustawienia)
    {
      Console.WriteLine("BLA BLA BLA");
      Dialog("Wiesniak1", "Coś");
      Dialog("Baba", "Okok");
      Dialog("Twoja Stara", "Siema skurwysyny");
      Console.WriteLine("zaczynamy fame mma");

      if (ustawienia.GetEkwipunek().Contains("tojad"))
      {
        Console.WriteLine("Możesz pozbyć się wilkołaka bez walki, bo posiadasz tojad");
        ustawienia.SetZycie_w(ustawienia.GetZycie_w() - GetZycie_w());
        ustawienia.SetEkwipunek(ustawienia.GetEkwipunek().Replace("tojad", ""));
        if (String.IsNullOrEmpty(ustawienia.GetEkwipunek()))
        {
          ustawienia.SetEkwipunek("Twój plecak jest pusty");
        }
        ustawienia.Statystyki(ustawienia.GetLvl(), ustawienia.GetZycie(), ustawienia.GetDmg(), ustawienia.GetLokalizacja(), ustawienia.GetEkwipunek());
        ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.GetZycie_w(), ustawienia.GetDmg_w());
        Console.WriteLine("W nagrode dostajesz: ");
        // WyborLokalizacji(settings);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Musisz stoczyć walkę z wilkołakiem, klikaj spację, by pozbawić go punktów życia");
        while (ustawienia.GetZycie_w() > 0 && ustawienia.GetZycie() > 0 && ustawienia.GetDmg() > 0 || ustawienia.GetDmg_w() > 0)
        {
          ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey(true);
          if (keyInfo.Key == ConsoleKey.Spacebar)
          {
            if (ustawienia.GetDmg() > 0)
            {
              ustawienia.SetZycie_w(ustawienia.GetZycie_w() - 1);
              ustawienia.SetDmg(ustawienia.GetDmg() - 2);
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkRed;
              Console.WriteLine("Zadajesz obrażenia wilkołakowi! Pozostałe punkty życia wilkołaka: " + ustawienia.GetZycie_w());
              Console.ResetColor();
            }

            if (ustawienia.GetDmg_w() > 0)
            {
              ustawienia.SetZycie(ustawienia.GetZycie() - 1);
              ustawienia.SetDmg_w(ustawienia.GetDmg_w() - 2);
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkBlue;
              Console.WriteLine("Wilkołak zadał Ci obrażenia! Twoje pozostałe punkty życia: " + ustawienia.GetZycie());
              Console.ResetColor();
            }
          }
        }
        if (ustawienia.GetZycie_w() <= 0 && ustawienia.GetZycie() > 0)
        {
          Console.WriteLine("Wilkołak stracił wszystkie punkty życia! Oto statystyki Twoje, {0} oraz Twojego przeciwnika: ", ustawienia.GetImie());
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.GetLvl(), ustawienia.GetZycie(), ustawienia.GetDmg(), ustawienia.GetLokalizacja(), ustawienia.GetEkwipunek());
          ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.GetZycie_w(), ustawienia.GetDmg_w());
          Console.WriteLine("W nagrode dostajesz: ");
          // WyborLokalizacji(settings);
        }
        else if (ustawienia.GetZycie_w() > 0 && ustawienia.GetZycie() <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Wilkołak Cię pokonał! Oto statystyki Twoje, {0} oraz Twojego przeciwnika: ", ustawienia.GetImie());
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.GetLvl(), ustawienia.GetZycie(), ustawienia.GetDmg(), ustawienia.GetLokalizacja(), ustawienia.GetEkwipunek());
          ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.GetZycie_w(), ustawienia.GetDmg_w());
          Console.WriteLine("Nie udało Ci się go pokonać, spadasz na niższy lvl. Ruszaj w dalszą podróż!");
          // WyborLokalizacji(settings);
        }
        else if (ustawienia.GetZycie_w() >= 0 && ustawienia.GetZycie() >= 0)
        {
          Console.WriteLine("Nikt nie wygrał. Oto statystyki Twoje, {0} oraz Twojego przeciwnika: ", ustawienia.GetImie());
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.GetLvl(), ustawienia.GetZycie(), ustawienia.GetDmg(), ustawienia.GetLokalizacja(), ustawienia.GetEkwipunek());
          ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.GetZycie_w(), ustawienia.GetDmg_w());
          Console.WriteLine("Wiesniak przychodzi i daje znowu zagadke i moze tym razem pokonasz wilkołaka");
          // WyborLokalizacji(settings);
        }
      }
    }
  }
    public class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        Console.WriteLine("PRZYGODY W SENNEJ KOTLINIE");
        Console.WriteLine("Witam w Sennej Kotlinie");
        Console.WriteLine("Dzisiaj stoczysz walkę dobra ze złem, próbując uratować mieszkańców Sennej Kotliny. \n Pamiętaj, że każdy wybór ma swoje konsekwencje, a czasu nie można cofnąć. \n Słuchaj swojej intuicji, ale również nie zapominaj o logicznym myśleniu. \n Poza tym baw się dobrze i nie daj się pożreć!!");
        Console.WriteLine("Na sam początek podaj nam swój przydomek, byśmy wiedzieli jak się zwracać do przyszłego bohatera Sennej Kotliny");
        Rozgrywka ustawienia = new Rozgrywka();
        string imie = Console.ReadLine();
        ustawienia.SetImie(imie);
        ustawienia.Wybor1(ustawienia);

        Console.ReadKey();
      }
    }
  }