Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
lua
a year ago
683 B
2
Indexable
Never
-- pętla while która ma cały czas spełniony warunek przez co będzie
-- powtarzała program cały czas
while true do
	-- pętla for, która wykona się 20 razy
	for i = 1,20,1 do
		-- ustawienie niewidocznej ramki obiektu na obecną 
		-- zmiana pozycji na osi Y o 0.1 w górę
		script.Parent.CFrame = script.Parent.CFrame + Vector3.new(0, 0.1, 0)
		-- czekaj 5 setnych sekund
		wait(0.05)
	end
	-- pętla for, która wykona się 20 razy
	for i = 1,20,1 do
		-- ustawienie niewidocznej ramki obiektu na obecną 
		-- zmiana pozycji na osi Y o 0.1 w górę
		script.Parent.CFrame = script.Parent.CFrame + Vector3.new(0, -0.1, 0)
		-- czekaj 5 setnych sekund
		wait(0.05)
	end
end