Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
35 kB
5
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class='rightMainBlock'>
    <h1 class='titlePost'>Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Lớp 1 Môn Toán Và Các Môn Học</h1>
    <div class='tableOfContent appearContent'>
    
    <div class='data_contents'>
    <p>Là bộ tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 được đông đảo quý phụ huynh và thầy cô giáo tin tưởng lựa chọn. Không chỉ có môn Toán mà có đầy đủ cho các môn học lớp 1 để thầy cô dễ dàng nắm được kiến thức và chuẩn bị bài học tốt nhất cho học sinh. Cùng Mighty Matham khám phá nội dung cụ thể ở chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn Toán và các môn khác ở bài viết sau.</p>
    
    <h2 dir="ltr" id="1-ly-do-nen-su-dung-chuan-kien-thuc-ki-nang-lop-1-mon-toan"><span style="color:#f39c12;"><strong>1. Lý do nên sử dụng chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn Toán</strong></span></h2>
    
    <p dir="ltr" style="text-align: center;"><img alt="Chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1" src="/uploads/pictures/632993df165b7822016ef881/content_chuan-kien-thuc-ki-nang-lop-1.jpg" style="width: 660px; height: 364px;"></p>
    
    <p dir="ltr">Được đánh giá là bộ tài liệu chuẩn kiến thức lớp 1 môn Toán được đông đảo quý phụ huynh và thầy cô giáo tin tưởng lựa chọn. Việc áp dụng chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho mọi người, không chỉ đối với môn Toán mà tất cả các môn như Tiếng Việt 1, Đạo đức,.. cũng nên áp dụng. Dưới đây là một số ưu điểm vượt trội chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán lớp 1 mang lại cho người dùng.</p>
    
    <ul>
      <li aria-level="1" dir="ltr">
      <p dir="ltr" role="presentation">Tóm tắt đầy đủ và chi tiết nhất từng bài học của bộ môn Toán lớp 1.</p>
      </li>
      <li aria-level="1" dir="ltr">
      <p dir="ltr" role="presentation">Phân phối một cách rõ ràng từng tuần, từng bài dạy cho giáo viên.</p>
      </li>
      <li aria-level="1" dir="ltr">
      <p dir="ltr" role="presentation">Có phần ghi chú, đánh giá để có thể nắm được yêu cầu đạt của học sinh lớp 1.</p>
      </li>
      <li aria-level="1" dir="ltr">
      <p dir="ltr" role="presentation">Giúp thầy cô tổng hợp lại những kiến thức cần nắm cũng như các bài tập cần ôn luyện trong môn Toán và các bộ môn lớp 1 khác.</p>
      </li>
      <li aria-level="1" dir="ltr">
      <p dir="ltr" role="presentation">Giúp cho các bậc phụ huynh có thể nắm được nội dung chương trình học môn Toán lớp 1 của con.</p>
      </li>
    </ul>
    
    <h2 dir="ltr" id="2-noi-dung-tai-lieu-chuan-kien-thuc-ki-nang-lop-1-mon-toan"><span style="color:#f39c12;"><strong>2. Nội dung tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn Toán</strong></span></h2>
    
    <p dir="ltr">Bộ tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng toán lớp 1 được phân phối rõ ràng theo từng tuần, từng bài vậy. Cũng như các yêu cầu cần đạt và phần ghi chú bài tập luyện Toán lớp 1 cần phải làm để trẻ có thể nắm được kiến thức tốt nhất. Và sau mỗi tuần cụ thể thì sẽ có phần tổng kết để thầy cô có thể nắm được kiến thức cung cấp và giúp học sinh ôn tập lại.</p>
    
    <p dir="ltr" style="text-align: center;"><img alt="Chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn Toán" src="/uploads/pictures/632993df165b7822016ef882/content_chuan-kien-thuc-ki-nang-lop-1-mon-toan.jpg" style="width: 600px; height: 405px;"></p>
    
    <p dir="ltr">Với môn Toán lớp 1 các em sẽ chủ yếu làm quen với các dãy số, các hình. Mỗi tiết học đều có bài tập yêu cầu để học sinh nắm vững kiến thức và thực hành ngay sau mỗi bài.</p>
    
    <p dir="ltr">Bên cạnh đó, bộ môn Tiếng Việt 1 sẽ tập trung cho trẻ làm quen về các chữ, các dấu, ...và bài tập ôn luyện lại. Các bộ môn thủ công, tự nhiên xã hội cũng giúp trẻ thỏa trí sáng tạo bản thân mình. </p>
    
    <table class="Table" style="border:solid windowtext 1.0pt">
      <tbody>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>STT</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Tên bài dạy</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Yêu cầu cần đạt</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Ghi chú, bài tập cần làm</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>1</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Tiết học đầu tiên </span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Mang đến không khí vui vẻ cho học sinh trong lớp và để học sinh tự giới thiệu về bản thân. </span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Cho học sinh làm quen với sách giáo khoa, đồ dùng học Toán, các hoạt động trong giờ học. </span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Không</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>2</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài nhiều hơn, ít hơn </span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết cách so sánh số lượng đồ vật, sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn để so sánh. </span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Không</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>3</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Hình vuông, hình tròn </span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Nhận biết được hình vuông, hình tròn và đọc đúng tên hình.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Cần làm bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>4</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Hình tam giác </span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Nhận biết được hình tam giác và đọc đúng tên hình.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Không</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>5</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Luyện tập </span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Nhận biết các hình vuông, hình tròn, hình tam giác. </span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết cách ghép các hình cũ để tạo thành hình mới.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>6</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Các số 1, 2, 3 </span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Nhận biết số lượng đồ vật có 1, 2, 3 đồ vật;</span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Đọc và viết được các chữ số 1, 2, 3; </span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết đếm 1, 2, 3 và đọc theo thứ tự ngược lại 3, 2, 1; </span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết sắp xếp đúng thứ tự của các số 1, 2, 3.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2, bài 3</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>7</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Luyện tập</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Nhận biết và đọc, viết, đếm các số 1, 2, 3.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>8</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Các số 1, 2, 3, 4, 5 </span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Nhận biết được đồ vật từ 1-5</span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết đọc và viết số 4, 5 và đếm được các số theo đúng thứ tự từ 1-5 và đếm ngược lại từ 5-1.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2, bài 3</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>9</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Luyện tập</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Rèn luyện các số trong phạm vi 5.</span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết đọc, viết, đếm số trong phạm vi đến 5.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2, bài 3</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>10</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bé hơn. Dấu “ &lt; “</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết so sánh số lượng </span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết sử dụng từ bé hơn và dùng dấu “ &lt; “ để so sánh các số.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>11</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Lớn hơn. Dấu “ &gt; “</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết sử dụng từ lớn hơn và dấu “&gt;” để so sánh các số.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>12</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Luyện tập </span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Luyện tập sử dụng 2 dấu “ &lt; ”, “ &gt; ” và dùng các từ bé hơn, lớn hơn khi so sánh 2 số.</span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết diễn đạt so sánh theo quan hệ bé hơn, lớn hơn.(có 2 &lt; 3 thì có 3 &gt; 2).</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2, bài 3</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>13</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bằng nhau. Dấu “ = “</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết được sự bằng nhau của số lượng, mỗi số bằng chính nó.VD: (3 = 3, 4 = 4).</span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Biết sử dụng từ bằng nhau và dấu “ = ” để so sánh các số.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2, bài 3</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>14</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Luyện tập</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Luyện tập cách dùng từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn.</span></span></span></span></p>
    
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'> Sử dụng các dấu “ =” , ” &lt;” , “ &gt;” để so sánh các số trong phạm vi 5.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2, bài 3</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>15</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Luyện tập chung</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Tổng hợp lại kiến thức về sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và cách sử dụng các dấu =, &lt;, &gt; để so sánh các số trong phạm vi 6.</span></span></span></span></p>
          </td>
          <td style="border:solid windowtext 1.0pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
          <p style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style='font-family:"Times New Roman",serif'><span style='font-family:"Arial",sans-serif'>Bài 1, bài 2, bài 3</span></span></span></span></p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    
    <table>
      <colgroup>
        <col>
        <col>
        <col>
        <col>
      </colgroup>
    </table>
    
    <p dir="ltr">Bạn có thể làm tiếp tục theo hướng dẫn trên để có được bộ chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 1 chính xách giúp bạn dễ dàng hơn trong công tác giảng dạy.</p>
    
    <p dir="ltr">Hy vọng với những chia sẻ về chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn Toán ở trên sẽ giúp bạn biết cách để rèn luyện cho mình cách làm và ứng dụng vào trong bài giảng hiệu quả. Nếu cần tư vấn hãy liên hệ ngay với Mighty Math để được hỗ trợ nhanh chóng nhé. </p>
    
    </div>

</body>
</html>
Leave a Comment