Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 months ago
558 B
2
Indexable
Never
liczby = [2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20]

# Sumujemy co drugą liczbę ze zbioru liczby
suma = 0 # tworzymy zmienną na finalny wynik, 0 nie zmienia wyniku

for i in range(len(liczby)): # range tworzy nam listę indeksów o 0 do długości listy (w tym wypadku do indeks8)
    if i % 2 == 1: # jeżeli nasz indeks to liczba nieparzysta czyli dla nas 1, 3, 5, 7 to zliczamy liczby z pod tego indeksu w liście
        suma += liczby[i] # bierzemy starą wartość sumy i sumujemy ją z kolejną liczbą w liście

# Wypisanie ostatecznego wyniku
print(suma)
Leave a Comment