Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
21 kB
2
Indexable
Never
<div class="component type-form" data-surveyinfo="{&quot;customerSeq&quot;:0.0,&quot;exContHi&quot;:null,&quot;questionId&quot;:0.0,&quot;exampleId&quot;:0.0,&quot;lastUpdateDate&quot;:null,&quot;bannerOmniture&quot;:null,&quot;scale&quot;:null,&quot;exampleContent&quot;:null,&quot;creationUserId&quot;:null,&quot;remarkFlag&quot;:null,&quot;euGdprFlag&quot;:&quot;Y&quot;,&quot;answerContent&quot;:null,&quot;questionrTitleName&quot;:&quot;[pl(2)] 2016-06_Support Survey_v1.0&quot;,&quot;maxSeq&quot;:0.0,&quot;browserVersion&quot;:null,&quot;localCode&quot;:null,&quot;exampleCode&quot;:null,&quot;bannerLinkUrl&quot;:null,&quot;clientIpAddr&quot;:null,&quot;questionContent&quot;:null,&quot;periodStartDate&quot;:null,&quot;answerCode&quot;:null,&quot;questionNo&quot;:null,&quot;lastUpdateUserId&quot;:null,&quot;channelPcFlag&quot;:null,&quot;campaignId&quot;:&quot;A00115-PL-001&quot;,&quot;pageFlag&quot;:null,&quot;deviceCode&quot;:null,&quot;creationDate&quot;:null,&quot;languageCode&quot;:&quot;A019&quot;,&quot;browserCode&quot;:null,&quot;remarkContent&quot;:null,&quot;channelMobileFlag&quot;:null,&quot;openFlag&quot;:null,&quot;useFlag&quot;:null,&quot;questionNum&quot;:null,&quot;exampleName&quot;:null,&quot;questionOrder&quot;:null,&quot;questionrId&quot;:&quot;A01156&quot;,&quot;closeWords&quot;:&quot;<p style=\&quot;text-align: center;\&quot;>&amp;nbsp;</p>\n\n<p style=\&quot;text-align: center;\&quot;><span style=\&quot;font-family:inherit; font-size:14pt\&quot;>Dziękujemy!</span></p>\n\n<p style=\&quot;text-align: center;\&quot;><span style=\&quot;font-family:inherit; font-size:12pt\&quot;>Odpowiedziałeś na wszystkie pytania zawarte w ankiecie dotyczącej funkcjonowania naszej strony Wsparcia LG.</span></p>\n\n<p style=\&quot;text-align: center;\&quot;><span style=\&quot;font-family:inherit; font-size:12pt\&quot;>Twoja opinia ma znaczenie!</span></p>\n\n<p>&amp;nbsp;</p>\n\n<p style=\&quot;text-align: center;\&quot;><span style=\&quot;font-family:inherit; font-size:12pt\&quot;>Pozdrawiamy,</span><br />\n<span style=\&quot;font-family:inherit; font-size:12pt\&quot;>Dział Obsługi Klienta LG</span></p>\n&quot;,&quot;startDate&quot;:&quot;2024-04-16 18:28:21&quot;,&quot;surveyEndDate&quot;:null}" data-cancel-page="/content/lge/sg/en/support/contact-us.html" data-success-page="/content/lge/pl/pl/wsparcie/contact-us/ankieta-lg/success.html" data-fail-page="/content/lge/pl/pl/wsparcie/contact-us/ankieta-lg/failure.html">
   <div class="CS0025__container">
    <div class="c-model-content-wrap">
     <div class="c-cs-header">
      <div class="c-text-contents">
       <div class="title c-text-contents__headline">
        <div class="cmp-title font-w-light-56 font-m-light-28" data-cmp-data-layer="">
         <h1 class="cmp-title__text">Share your feedback
         </h1>
        </div>
       </div>
       <div class="text c-text-contents__bodycopy">
        <div class="cmp-text font-w-normal-20 font-m-normal-12" data-cmp-data-layer="">
        		<p>This survey is related to the website only.</p>
<p>If you have feedback regarding our call center, our agents etc, please email us.</p>

        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
     <div class="c-button-area">
      <div class="button">
       <a class="cmp-button c-button c-button--default default m-medium w-large" href="/content/lge/sg/en/support/contact-us/email-us.html" data-link-name="" data-link-destination="" data-link-menu="" data-link-page-type="" data-cmp-data-layer="">
       	<span class="cmp-button__text c-button__text">Email us</span>
       </a>
      </div>
      <div class="c-require font-m-normal-12 font-w-normal-24">
      		<em class="require">*</em>Required fields
      	</div>
     </div>
    </div>
    <div class="loader-container hidden"><div class="loader"></div></div>
    <div class="cs-form">
     
	     <div class="cmp-form" data-example-code="A001" data-question-id="1" data-is-required="" data-field-type="radio">
		      <label class="c-select-label font-m-normal-16 font-w-normal-24" for="request">
						Q1. Jaki jest cel Twojej wizyty na stronie Wsparcia LG? (*Wsparcie - usługi posprzedażowe).<em class="require">*</em>
		      </label>
		      <div class="c-radio">
			       <div class="c-radio-group two-column-layout-options">
				      
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback1"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="1" value="Rejestracja mojego produktu LG" id="feedback1">
										  <span class="label">Rejestracja mojego produktu LG</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback2"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="2" value="Aktualizacja oprogramowania" id="feedback2">
										  <span class="label">Aktualizacja oprogramowania</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback3"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="3" value="Poszukuję instrukcji obsługi" id="feedback3">
										  <span class="label">Poszukuję instrukcji obsługi</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback4"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="4" value="Szukam informacji odnośnie do gwarancji (rozszerzonej)" id="feedback4">
										  <span class="label">Szukam informacji odnośnie do gwarancji (rozszerzonej)</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback5"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="5" value="Poszukuję informacji na temat mojego produktu w Bibliotece pomocy lub Wideo poradnikach" id="feedback5">
										  <span class="label">Poszukuję informacji na temat mojego produktu w Bibliotece pomocy lub Wideo poradnikach</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback6"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="6" value="Chcę wysłać zgłoszenie naprawy online i oddać sprzęt do serwisu" id="feedback6">
										  <span class="label">Chcę wysłać zgłoszenie naprawy online i oddać sprzęt do serwisu</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback7"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="7" value="Poszukuję Punktu Serwisowego LG w mojej okolicy" id="feedback7">
										  <span class="label">Poszukuję Punktu Serwisowego LG w mojej okolicy</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback8"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="8" value="Poszukuję informacji kontaktowych (Infolinia LG lub Punkt Serwisowy)" id="feedback8">
										  <span class="label">Poszukuję informacji kontaktowych (Infolinia LG lub Punkt Serwisowy)</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback9"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="9" value="Chciałbym kupić akcesoria lub części zamienne do mojego produktu LG" id="feedback9">
										  <span class="label">Chciałbym kupić akcesoria lub części zamienne do mojego produktu LG</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback11"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="11" value="Serwis (opóźnienie, zachowanie i umiejętności pracownika)" id="feedback11">
										  <span class="label">Serwis (opóźnienie, zachowanie i umiejętności pracownika)</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback12"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="12" value="Infolinia (połączenie, wiedza i zachowanie konsultanta)" id="feedback12">
										  <span class="label">Infolinia (połączenie, wiedza i zachowanie konsultanta)</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item">
										<label class="radio" for="feedback13"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="13" value="Produkt (jakość, funkcje, cena)" id="feedback13">
										  <span class="label">Produkt (jakość, funkcje, cena)</span>
												  
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item clickedShow">
										<label class="radio" for="feedback10"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="10" value="Inny (podaj cel wizyty na stronie Wsparcia LG)" id="feedback10" data-remark-flag="Y">
										  <span class="label">Inny (podaj cel wizyty na stronie Wsparcia LG)</span>
												  <div class="c-select-show c-input-item"> 
													<input class="font-m-normal-16 font-w-normal-20" type="text" id="" maxlength="200">
												 </div>
										</label>
									</div>
							
									<div class="c-radio-item clickedShow">
										<label class="radio" for="feedback14"> 
											<input type="radio" name="feedback1" data-example-id="14" value="Inny (podaj jaki)" id="feedback14" data-remark-flag="Y">
										  <span class="label">Inny (podaj jaki)</span>
												  <div class="c-select-show c-input-item"> 
													<input class="font-m-normal-16 font-w-normal-20" type="text" id="" maxlength="200">
												 </div>
										</label>
									</div>
											
						</div>
				  </div>
				 
					 <span class="sr-only"><em class="require">*</em>Required fields</span>
					 <div class="c-warning font-m-normal-14i font-w-normal-14i c-display">
						 This field is required
					 </div>
				 
	      </div>
	      
	     

			 
				 
			 
			 
	   
	     
	      <div class="cmp-form" data-is-required="" data-example-code="A004" data-question-id="2" data-field-type="scale">
		      <label class="c-select-label font-m-normal-16 font-w-normal-24" for="request">
		       Q2. Jak bardzo jesteś zadowolony(-na) z dostępności i jakości materiałow, których poszukiwałeś(-łaś)?<em class="require">*</em>
		      </label>
		      <div class="c-contents_area"> 
		       <div class="c-content">
		        <ul class="c-feel_list" id="feel_list">
		         
			         <li> 
			          <div>
								 <input data-example-id="1" id="feel5" name="radio" type="radio" value="5" aria-label="">
								 <label class="c-feel-5" for="feel5"></label>
			          </div>
			          <p class="font-m-normal-12 font-w-normal-20">Bardzo zadowolony(-na)</p>
			         </li>
			      
			         <li> 
			          <div>
								 <input data-example-id="2" id="feel4" name="radio" type="radio" value="4" aria-label="">
								 <label class="c-feel-4" for="feel4"></label>
			          </div>
			          <p class="font-m-normal-12 font-w-normal-20">Zadowolony(-na)</p>
			         </li>
			      
			         <li> 
			          <div>
								 <input data-example-id="3" id="feel3" name="radio" type="radio" value="3" aria-label="">
								 <label class="c-feel-3" for="feel3"></label>
			          </div>
			          <p class="font-m-normal-12 font-w-normal-20">Ani zadowolony(-na), ani niezadowolony(-na)</p>
			         </li>
			      
			         <li> 
			          <div>
								 <input data-example-id="4" id="feel2" name="radio" type="radio" value="2" aria-label="">
								 <label class="c-feel-2" for="feel2"></label>
			          </div>
			          <p class="font-m-normal-12 font-w-normal-20">Niezadowolony(-na)</p>
			         </li>
			      
			         <li> 
			          <div>
								 <input data-example-id="5" id="feel1" name="radio" type="radio" value="1" aria-label="">
								 <label class="c-feel-1" for="feel1"></label>
			          </div>
			          <p class="font-m-normal-12 font-w-normal-20">Bardzo niezadowolony(-na)</p>
			         </li>
			      
		        </ul>
		       </div>
					  

						  <span class="sr-only"><em class="require">*</em>Required fields</span>
						  <div class="c-warning font-m-normal-14i font-w-normal-14i c-display">
							  This field is required
						  </div>
					  
		      </div>
	     </div>
	     

			 
				 
			 
			 
	   
	     
	      
	     <div class="cmp-form" data-example-code="A003" data-question-id="3" data-field-type="textarea"> 
		      <label class="c-select-label font-m-normal-16 font-w-normal-24" for="request">
		      		Q3. W jaki wg Ciebie sposób możemy udoskonalić naszą stronę Wsparcia LG? Podziel się z nami swoją opinią.
		      </label>
		      <div class="c-textarea-box c-input-item">
		       <textarea class="font-m-normal-14 font-w-normal-14" id="message" data-example-id="1" maxlength="4000" required="required" aria-label="" placeholder="Tell us how we can improve LG.com experience."></textarea>
		       <p class="font-m-normal-12 font-w-normal-16"><span class="counting-num">0 </span> / 4000 </p>
		      </div>
	     </div>

			 
				 
			 
			 
	   
	     
	      
	     

			 
				 <div class="cmp-form" data-example-code="A001" data-question-id="4" data-is-required="" data-contact-info-radio="true" data-field-type="radio">
					 <label class="c-select-label font-m-normal-16 font-w-normal-24" for="request">
						 Q4. W celu poprawy jakości naszej obsługi możemy mieć dodatkowe pytania. Czy zgadzasz się na ponowny kontakt? Odpowiadając "Tak" akceptujesz Politykę Prywatności LG (*Politykę Prywatności LG znajdziesz u dołu naszej strony internetowej).<em class="require">*</em>
					 </label>
					 <div class="c-form-box ">
						 
							 <div class="c-radio-item">
								 <label class="radio" for="contact-flag1">
									 <input type="radio" name="contact-flag" data-example-id="1" value="Nie" id="contact-flag1">
									 <span class="label font-m-normal-12 font-w-normal-20">Nie</span>
								 </label>
							 </div>
						 
							 <div class="c-radio-item">
								 <label class="radio" for="contact-flag2">
									 <input type="radio" name="contact-flag" data-example-id="2" value="Tak, mój adres email/nr telefonu:" data-remark-flag="Y" id="contact-flag2">
									 <span class="label font-m-normal-12 font-w-normal-20">Tak, mój adres email/nr telefonu:</span>
								 </label>
							 </div>
						 
					 </div>
					 

						 <span class="sr-only"><em class="require">*</em>Required fields</span>
						 <div class="c-warning font-m-normal-14i font-w-normal-14i">
							 This field is required
						 </div>
					 
					 <div class="c-select-show contact-flag-select-show c-display">
						 <div class="c-cs-header">
							 <div class="c-text-contents">
								 <div class="c-text-contents__headline">
									 <div class="cmp-title font-w-normal-24 font-m-normal-16" data-cmp-data-layer="">
										 <h2 class="cmp-title__text">Thanks! Can you please provide your information?</h2>
									 </div>
								 </div>
							 </div>
						 </div>
						 <div class="cs-form__wrap">
							 <div class="cmp-form" data-is-required="" data-field-type="text">
								 <label class="font-m-normal-16 font-w-normal-24" for="fullName">Full name<em class="require">*</em>
								 </label>
								 <input class="font-m-normal-16 font-w-normal-20" id="fullName" pattern="[A-Za-z ]{1,32}" type="text" required="" placeholder="Type your full name">
								 
									 <span class="sr-only">This field is required</span>
									 <div class="c-warning font-m-normal-14i font-w-normal-14i c-display">
										 This field is required
									 </div>
								 
							 </div>
							 <div class="cmp-form" data-is-required="true" data-field-type="text">
								 <label class="font-m-normal-16 font-w-normal-24" for="phoneNum">Phone number<em class="require">*</em>
								 </label>
								 <input class="font-m-normal-16 font-w-normal-20" id="phoneNum" type="text" required="true" placeholder="Type your phone number">
								 
									 <span class="sr-only">This field is required</span>
									 <div class="c-warning font-m-normal-14i font-w-normal-14i c-display">
										 This field is required
									 </div>
									 <div class="c-warning font-m-normal-16 font-w-normal-16 phoneNum-invalid-error">
										 
									 </div>
								 
							 </div>
						 </div>
						 <div class="cs-form__wrap">
							 <div class="cmp-form" data-is-required="" data-field-type="email">
								 <label class="font-m-normal-16 font-w-normal-24" for="email">Email<em class="require">*</em>
								 </label>
								 <div class="cs-form__inner">
									 <input class="font-m-normal-16 font-w-normal-20" id="email" type="email" required="required" placeholder="Type your email">
								 </div>
								 
									 <span class="sr-only">This field is required</span>
									 <div class="c-warning font-m-normal-14i font-w-normal-14i required-error c-display">
										 This field is required
									 </div>
									 <div class="c-warning font-m-normal-16 font-w-normal-16 email-invalid-error">
										 Email is invalid
									 </div>
								 
							 </div>
							 <div class="cmp-form" data-is-required="" data-field-type="text">
								 <label class="font-m-normal-16 font-w-normal-24" for="fullName">Message<em class="require">*</em>
								 </label>
								 <input class="font-m-normal-16 font-w-normal-20" id="message" type="text" required="" placeholder="Input">
								 
									 <span class="sr-only">true</span>
									 <div class="c-info-msg">* Personal data is kept on 90 days</div>
									 <div class="c-warning font-m-normal-14i font-w-normal-14i c-display">
										 This field is required
									 </div>
								 
							 </div>
						 </div>
						 <div class="c-form-msg font-m-normal-12 font-w-normal-24 ">
							 <p>Your privacy is of great importance to us. Please touch privacy policy to read the details.</p>

							 <div class="button">
								 <a class="cmp-button c-button c-button--text-icon black " target="_self" href="/content/lge/sg/en/privacy.html" data-link-name="" data-link-destination="" data-link-menu="" data-link-page-type="" data-cmp-data-layer="">
									 <span class="cmp-button__text c-button__text">Privacy policy</span>
								 </a>
							 </div>
						 </div>
						 <div class="cs-form__chk">
							 <div class="c-checkbox-item">
								 <label class="checkbox" for="privacyPolicyCheck-item__0">
									 <input type="checkbox" name="name" value="" id="privacyPolicyCheck-item__0" aria-label="" required="true">
									 <span class="label font-m-normal-12 font-w-normal-20"> Zapoznałam/-em się z polityką prywatności – ochroną danych osobowych. <a class="link font-m-normal-12 font-w-normal-20" target="_blank" href="#">Przeczytaj więcej</a> </span>
								 </label>
							 </div>
							 
								 <div class="c-warning c-privacyPolicy-checked-item__0 c-privacyPolicy-checked-item__0">Consent is required.</div>
							 
						 </div>
					 </div>
				 </div>
			 
			 
	   
    </div>
    <div class="c-button-wrap">
     <div class="button c-cta">
      <button class="cmp-button c-button c-button--default default m-medium w-large" data-cmp-data-layer="" role="button" type="cancel">
      		<span class="cmp-button__text c-button__text">Cancel</span>
      </button>
      <button class="cmp-button c-button c-button--default highlight m-medium w-large" type="submit" data-cmp-data-layer="" role="button">
      		<span class="cmp-button__text c-button__text">Submit</span>
      </button>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
Leave a Comment