Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
r
2 years ago
4.1 kB
4
Indexable
Never
library(summarytools)
library(ggplot2)

# Ylesanne 1

agea <- ggplot(ESS9_Austria, aes(x = gndr)) +
 geom_bar(fill="#87ceeb") +
 labs(x = "Vastanute sugu", y = "Sagedus") +
 theme_minimal()
agea + labs(title = "Vastanute sooline jaotus")

agea <- ggplot(ESS9_Austria, aes(x = agea)) +
 geom_bar(fill="#87ceeb") +
 labs(x = "Vastanute vanus", y = "Sagedus") +
 theme_minimal()
agea+labs(title = "Vastanute vanuseline jaotus")


# Ylesanne 2

ESS9_Austria$trstprl[ESS9_Austria$trstprl > 10] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x = trstprl)) +
 geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#87ceeb", color = "#3e7e9c") +
 labs(title = "Usaldus Riigikogu vastu", x = "0 - Ei usalda üldse; 10 - Usaldab täielikult", y="Sagedus") +
 theme_minimal()

ESS9_Austria$trstplc[ESS9_Austria$trstplc > 10] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x = trstplc)) +
 geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#87ceeb", color = "#3e7e9c") +
 labs(title = "Usaldus korrakaitse vastu", x = "0 - Ei usalda üldse; 10 - Usaldab täielikult", y = "Sagedus") +
 theme_minimal()

ESS9_Austria$trstplt[ESS9_Austria$trstplt > 10] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x = trstplt)) +
 geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#87ceeb", color = "#3e7e9c") +
 labs(title = "Usaldus poliitikute vastu", x = "0 - Ei usalda üldse; 10 - Usaldab täielikult", y = "Sagedus") +
 theme_minimal()

ESS9_Austria$trstprt[ESS9_Austria$trstprt > 10] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x = trstprt)) +
 geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#87ceeb", color = "#3e7e9c") +
 labs(title = "Usaldus erakondade vastu", x = "0 - Ei usalda üldse; 10 - Usaldab täielikult", y = "Sagedus") +
 theme_minimal()

ESS9_Austria$trstep[ESS9_Austria$trstep > 10] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x = trstep)) +
 geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#87ceeb", color = "#3e7e9c") +
 labs(title = "Usaldus Euroopa parlamendi vastu", x = "0 - Ei usalda üldse; 10 - Usaldab täielikult", y = "Sagedus") +
 theme_minimal()

ESS9_Austria$trstun[ESS9_Austria$trstun > 10] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x = trstun)) +
 geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#87ceeb", color = "#3e7e9c") +
 labs(title = "Usaldus UN-i vastu", x = "0 - Ei usalda üldse; 10 - Usaldab täielikult", y = "Sagedus") +
 theme_minimal()

# Ylesanne 3

ESS9_Austria$gincdif[ESS9_Austria$gincdif > 5] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x = gincdif)) +
 geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#87ceeb") +
 labs(title = "Valitsus peaks vähendama palgalist ebavõrdsust", x="1 - Nõustub täielikult; 5 - Ei nõustu üldse", y = "Sagedus")+
 theme_minimal()

ESS9_Austria$freehms[ESS9_Austria$freehms > 5] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x = freehms)) +
 geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#87ceeb") +
 labs(title = "Homoseksuaalsetel peaks olema vabadus elada nagu soovivad", x = "1 - Nõustub täielikult; 5 - Ei nõustu üldse", y = "Sagedus")+
 theme_minimal()

ESS9_Austria$hmsacld[ESS9_Austria$hmsacld > 5] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x=ESS9_Austria$hmsacld)) +
 geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#87ceeb") +
 labs(title = "Lapsendamisel samad õigused mis heteroseksuaalsetel paaridel", x = "1-Nõustub täielikult...5-Ei nõustu üldse", y = "Sagedus")+
 theme_minimal()

# Ylesanne 4

ESS9_Austria$gincdif[ESS9_Austria$gincdif > 5] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x=ESS9_Austria$gincdif))+
 geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#87ceeb")+
 labs(title = "Valitsus peaks vähendama palgalist ebavõrdsust", x = "1-Nõustub täielikult...5-Ei nõustu üldse",y="Sagedus")+
 theme_minimal()

# Ülesanne 5

ESS9_Austria$frprtpl[ESS9_Austria$frprtpl > 5] <- NA
ggplot(ESS9_Austria, aes(x=frprtpl, y= ..prop..)) +
 geom_bar(fill = "#87ceeb") +
 facet_wrap(~ESS9_Austria$gndr) +
 scale_y_continuous(labels = scales::percent_format()) +
 scale_x_continuous(breaks = c(1,2,3,4,5), labels = c("Üldse mitte","Väga vähe","Pisut","Palju","Väga palju"))+
 ylab("")+
 xlab("Mil määral tagab Teie arvates Horvaatias poliitiline süsteem selle, et igaühel on õiglane võimalus poliitikas osaleda?")+
 theme(axis.text = element_text(angle = 45))