nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
20 days ago
26 kB
6
Indexable
Never
[
  {
    "key": "Theo thông báo số 1096/TB-ĐHBK-CTSV, nếu sinh viên không mang thẻ SV sẽ",
    "value": "Có thể bị từ chối vào một số khu vực ở khuôn viên Đại học BKHN"
  },
  {
    "key": "Đại học Bách khoa Hà Nội được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào",
    "value": "Năm 2006"
  },
  {
    "key": "Sinh viên có tra cứu thông tin BHYT cá nhân tại đâu",
    "value": "baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx"
  },
  {
    "key": "Sinh viên được phép hoàn thành chương trình (Chương trình đào tạo từ 1.5 đến 2 năm: Cử nhân liên thông, Cử nhân văn bằng 2, Kỹ sư văn bằng 2) và tốt nghiệp sớm hơn hoặc chậm hơn so với kế hoạch bao lâu",
    "value": "Không quá 4 học kỳ"
  },
  {
    "key": "Theo khung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm 2021-2022, tiêu chí điểm học tập cộng tối đa",
    "value": "30 điểm"
  },
  {
    "key": "CPA có nghĩa là gì ?",
    "value": "Điểm trung bình tích lũy từ khi vào vào trường"
  },
  {
    "key": "Thư viện có các phòng đọc, phòng mượn nào",
    "value": "Tất cả các phương án trên"
  },
  {
    "key": "Bạn hãy cho biết để đạt được Danh hiệu Sinh viên 5 tốt, bạn cần đáp ứng đủ những tiêu chí nào sau đây?",
    "value": "Đạo đức tốt, Học tập tốt, Tình nguyện tốt, Thể lực tốt, Hội nhập tốt"
  },
  {
    "key": "Học bổng được trả cho sinh viên bằng cách",
    "value": "Cả 2 đáp án A,B đều sai"
  },
  {
    "key": "Trong bộ quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng đối với sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, quy tắc số 6 liên quan đến",
    "value": "Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ danh tiếng và tài sản của Trường."
  },
  {
    "key": "Thủ tục hoãn thi do bị đau, ốm cần có",
    "value": "Giấy xác nhận của Trung tâm Y tế Trường"
  },
  {
    "key": "Thời gian nghỉ ốm dài hạn có phép không tính vào thời gian chậm tiến độ nếu tổng cộng không vượt quá",
    "value": "Không quá 2 năm"
  },
  {
    "key": "Sinh viên được xếp hạng trình độ năm thứ nhất căn cứ số tín chỉ tích lũy như thế nào",
    "value": "Trình độ năm thứ nhất nếu số tín chỉ tích lũy <32"
  },
  {
    "key": "Các dịch vụ của Thư viện Tạ Quang Bửu",
    "value": "Tất cả các phương án trên"
  },
  {
    "key": "Đối tượng được đăng ký lớp trong đợt điều chỉnh là",
    "value": "Sinh viên chưa đăng ký học phần và đã đăng ký học phần đều được đăng ký"
  },
  {
    "key": "Sinh viên có số tín chỉ không đạt tích lũy từ đầu khóa lớn hơn bao nhiêu thì bị áp dụng cảnh cáo mức 3",
    "value": "Lớn hơn 24"
  },
  {
    "key": "Sinh viên có thể xem tổng số tiền học phí phải đóng trong một học kỳ ở đâu",
    "value": "Trang ctt-daotao.hust.edu.vn rồi vào tài khoản cá nhân để xem"
  },
  {
    "key": "Sinh viên thuộc chương trình ELITECH được đăng ký tối đa bao nhiêu tín chỉ trong một học kỳ nếu bị cảnh cáo học tập mức 2",
    "value": "18 tín chỉ"
  },
  {
    "key": "Sau thời gian điều chỉnh đăng ký, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần để không tính kết quả học tập không",
    "value": "Được làm đơn xin rút và được xem xét để không phải đóng học phí của học phần xin rút"
  },
  {
    "key": "Sinh viên bị nâng hai mức cảnh cáo trong trường hợp nào",
    "value": "Sinh viên có số tín chỉ không đạt trong học kỳ lớn hơn 16 tín chỉ"
  },
  {
    "key": "Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) thì",
    "value": "Mọi sinh viên bắt buộc phải có BHYT"
  },
  {
    "key": "Xin giấy xác nhận giấy vay vốn ngân hàng ở đâu",
    "value": "Phòng Công tác Sinh viên"
  },
  {
    "key": "Trong trường hợp lớp bị hủy thì sinh viên phải làm gì",
    "value": "Chủ động đăng ký vào lớp khác thay cho lớp đã bị hủy trong thời gian đăng ký quy định."
  },
  {
    "key": "Một môn học có thời lượng 3(3-1-0-6) thì có số tín chỉ học tập sẽ là",
    "value": "3 tín chỉ học tập"
  },
  {
    "key": "Theo khung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm 2021-2022, tiêu chí ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng được cộng tối đa",
    "value": "20 điểm"
  },
  {
    "key": "Phòng tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn về học tập và tâm lý cho sinh viên gặp khó khăn là",
    "value": "C1 - 101"
  },
  {
    "key": "Sinh viên khi đăng ký học phần thì được gì",
    "value": "Được đăng ký trong cả hai đợt: chính thức và điều chỉnh"
  },
  {
    "key": "Địa chỉ Phòng Đào tạo của Trường",
    "value": "Phòng 201-202 nhà C1"
  },
  {
    "key": "Theo khung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm 2021-2022, tiêu chí tham gia hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, thể thao được cộng tối đa",
    "value": "25 điểm"
  },
  {
    "key": "Sinh viên bị ốm, tai nạn hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó thì phải nộp đơn và các minh chứng giấy tờ về đâu",
    "value": "Trung tâm y tế"
  },
  {
    "key": "Yêu cầu chuẩn tiếng Anh theo số tín chỉ tích lũy từ 64-95 tín chỉ thì điểm TOEIC tối thiểu sẽ là (áp dụng cho Chương trình đào tạo chuẩn)",
    "value": "400"
  },
  {
    "key": "Địa chỉ email của Phòng Đào tạo",
    "value": "dt@hust.edu.vn"
  },
  {
    "key": "Mức học bổng khuyến khích học tập loại giỏi (loại B)",
    "value": "Tương đương với 1,2 lần mức học phí sinh viên phải đóng của tất cả các học phần tính điểm trung bình học kỳ (GPA)"
  },
  {
    "key": "Quy định, quy chế về học tập thì sinh viên xem ở trang nào",
    "value": "https://ctt-daotao.hust.edu.vn/"
  },
  {
    "key": "Luật Parkinson của GS. Cyril Northcote Parkinson cho rằng mối quan hệ giữa sự nỗ lực và thời gian làm việc có mối quan hệ như thế nào?",
    "value": "Thời gian càng dài, sự nỗ lực càng giảm"
  },
  {
    "key": "Theo khung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm 2021-2022, sinh viên bị trừ điểm nếu vi phạm các quy định nào",
    "value": "Cả 3 phương án trên"
  },
  {
    "key": "Sinh viên xin cấp giấy chứng nhận điểm rèn luyện ở đâu",
    "value": "Phòng Công tác Sinh viên"
  },
  {
    "key": "Trường ĐHBK Hà Nội được phong danh hiệu Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm nào",
    "value": "Năm 2000"
  },
  {
    "key": "Mức học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc (loại A)",
    "value": "Tương đương với 1,5 lần mức học phí sinh viên phải đóng của tất cả các học phần tính điểm trung bình học kỳ (GPA)"
  },
  {
    "key": "Mục tiêu học tập phải đảm bảo những thuộc tính nào",
    "value": "Tính vừa sức; Tính rõ ràng; Tính cụ thể"
  },
  {
    "key": "Địa chỉ Phòng Công tác Sinh viên của Trường",
    "value": "Phòng 101-102-103-104-105 nhà C1"
  },
  {
    "key": "Theo khung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm 2021-2022, tiêu chí tham gia các hoạt động học thuật được cộng tối đa",
    "value": "9 điểm"
  },
  {
    "key": "Quyết định số 4121/QĐ-ĐHBK ngày 31/10/2022 liên quan đến gì?",
    "value": "Quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng"
  },
  {
    "key": "Những trường hợp nào sau đây không phải mua BHYT qua Trường",
    "value": "Cả 3 đáp án trên đều đúng"
  },
  {
    "key": "Sinh viên cần tư vấn về hồ sơ chế độ chính sách ở đâu",
    "value": "Phòng Công tác Sinh viên"
  },
  {
    "key": "Thời gian nghỉ ốm dài hạn có phép sẽ bị tính vào thời gian chậm tiến độ nếu tổng cộng vượt quá",
    "value": "Quá 2 năm"
  },
  {
    "key": "Trong bộ quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng đối với sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, quy tắc số 2 liên quan đến",
    "value": "Đoàn kết, tương trợ, bình đẳng và tôn trọng sự khác biệt với bạn bè."
  },
  {
    "key": "Sinh viên được xếp loại học lực trung bình nếu điểm CPA như sau",
    "value": "CPA từ 2.0-2.49"
  },
  {
    "key": "Làm thế nào để học đúng tiến độ",
    "value": "Học theo học kỳ chuẩn của Chương trình đào tạo"
  },
  {
    "key": "Xin giấy chứng nhận làm vé tháng xe buýt ở đâu",
    "value": "Phòng Công tác Sinh viên"
  },
  {
    "key": "Trong học kỳ hè sinh viên có thể học tối đa bao nhiêu tín chỉ",
    "value": "Tối đa 8 tín chỉ"
  },
  {
    "key": "Có mấy mức cảnh báo học tập đối với sinh viên",
    "value": "Có ba mức: mức 1, mức 2, mức 3"
  },
  {
    "key": "Theo khung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm 2021-2022, tiêu chí có các thành tích trong học tập, NCKH và rèn luyện được cộng tối đa",
    "value": "3 điểm"
  },
  {
    "key": "Quy trình đăng ký học tập trên hệ thống thông tin sinh viên theo các giai đoạn chuẩn như thế nào",
    "value": "Đăng ký học phần - Đăng ký lớp chính thức - Điều chỉnh đăng ký"
  },
  {
    "key": "Sinh viên đăng ký nội trú KTX ở đâu",
    "value": "Trung tâm KTX"
  },
  {
    "key": "Sinh viên đăng ký cấp giấy tờ (Giấy chứng nhận SV, giấy giới thiệu SV, giấy vay vốn ngân hàng, giấy ưu đãi trong giáo dục,..) online tại",
    "value": "Ctsv.hust.edu.vn"
  },
  {
    "key": "Theo khung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm 2021-2022, tiêu chí về ý thức kỷ luật được cộng tối đa",
    "value": "25 điểm"
  },
  {
    "key": "Sinh viên được xếp hạng trình độ năm thứ tư căn cứ số tín chỉ tích lũy như thế nào",
    "value": "Trình độ năm thứ tư nếu số tín chỉ tích lũy được từ 96-127"
  },
  {
    "key": "Xử lý học tập trong một học kỳ của sinh viên dựa vào những yếu tố nào",
    "value": "Số tín chỉ đạt - Số tín chỉ không đạt - Điểm trung bình học kỳ"
  },
  {
    "key": "Xin cấp giấy chứng nhận sinh viên ở đâu",
    "value": "Phòng Công tác Sinh viên hoặc Viện/Trường quản ngành"
  },
  {
    "key": "Sinh viên muốn tra cứu về đăng ký học tập của cá nhân thì xem ở trang nào",
    "value": "http://sis.hust.edu.vn"
  },
  {
    "key": "Địa chỉ email của Văn phòng Đoàn Thanh niên",
    "value": "dtn@hust.edu.vn"
  },
  {
    "key": "Địa chỉ email của Văn phòng Hội sinh viên",
    "value": "hsv@hust.edu.vn"
  },
  {
    "key": "Một môn học có thời lượng 3(3-1-0-6) thì có giờ Thí nghiệm/Thực hành sẽ là",
    "value": "0 giờ Thí nghiệm/Thực hành"
  },
  {
    "key": "Khi lập được một Kế hoạch học tập tốt và tuân thủ theo kế hoạch đề ra thì kết quả đạt được là",
    "value": "Kết quả học tập tốt, rút ngắn được thời gian hoàn thành CTĐT"
  },
  {
    "key": "Phản hồi theo nguyên tắc Sandwich sẽ nên phản hồi thông tin nào đầu tiên",
    "value": "Điểm đã làm tốt"
  },
  {
    "key": "Khi cần khôi phục tài khoản Email sinh viên liên hệ với",
    "value": "Trung tâm Mạng thông tin"
  },
  {
    "key": "Muốn mở thêm lớp trong học kỳ thì sinh viên phải đến đâu",
    "value": "Phòng Đào tạo"
  },
  {
    "key": "Quy định về việc xét cấp học bổng cho sinh viên xem tại",
    "value": "Cả 2 đáp án trên đều đúng"
  },
  {
    "key": "Trang web của Đoàn thanh niên Trường",
    "value": "svbk.hust.edu.vn"
  },
  {
    "key": "Nộp hồ sơ chế độ chính sách miễn giảm học phí tại đâu",
    "value": "Phòng Công tác Sinh viên"
  },
  {
    "key": "Một môn học học lại mà là môn bắt buộc thì phải đăng ký như nào",
    "value": "Đăng ký đúng môn học đó"
  },
  {
    "key": "Theo quy chế, sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp sẽ bị xử lý như thế nào",
    "value": "Đình chỉ học tập một học kỳ"
  },
  {
    "key": "Địa chỉ email ssu@hust.edu.vn là địa chỉ tiếp nhận thông tin của",
    "value": "Tổ hỗ trợ, tư vấn học tập và tâm lý cho sinh viên gặp khó khăn"
  },
  {
    "key": "Sinh viên không đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định cho từng năm học được đăng ký tối đa và tối thiểu bao nhiêu tín chỉ cho một học kỳ chính",
    "value": "Tối đa 14 tín chỉ và tối thiểu 8 tín chỉ"
  },
  {
    "key": "Quá trình giao tiếp nhằm thực hiện chức năng nào sau đây?",
    "value": "Tất cả đáp án"
  },
  {
    "key": "Yêu cầu chuẩn tiếng Anh theo số tín chỉ tích lũy từ 96 tín chỉ thì điểm TOEIC tối thiểu sẽ là (áp dụng cho Chương trình đào tạo chuẩn)",
    "value": "450"
  },
  {
    "key": "Danh hiệu Sinh viên 5 tốt là danh hiệu cao quý do tổ chức nào trao tặng?",
    "value": "Hội Sinh viên Việt Nam"
  },
  {
    "key": "Fanpage của Trường là",
    "value": "https://www.facebook.com/dhbkhanoi/"
  },
  {
    "key": "Một môn học có trọng số KT(0.3)-T(0.7) nghĩa là môn học đó có",
    "value": "Trọng số giữa kỳ là 0.3 và Cuối kỳ là 0.7"
  },
  {
    "key": "Theo bộ khung tiêu chí của năm học 2021-2022, đâu là mục có điểm rèn luyện cao nhất",
    "value": "Điểm học tập"
  },
  {
    "key": "Sinh viên được xếp hạng trình độ năm thứ ba căn cứ số tín chỉ tích lũy như thế nào",
    "value": "Trình độ năm thứ ba nếu số tín chỉ tích lũy được từ 64-95"
  },
  {
    "key": "Địa chỉ Trung tâm Mạng thông tin của Trường",
    "value": "Phòng 905A tòa nhà Thư Viện Tạ Quang Bửu"
  },
  {
    "key": "Theo quy định, khi nào sinh viên sẽ hội tụ đủ yếu tố về điểm rèn luyện để Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét hình thức kỷ luật đình chỉ học",
    "value": "Khi đủ 2 học kỳ liên tiếp dưới 50đ."
  },
  {
    "key": "Điểm rèn luyện được đánh giá khi nào",
    "value": "Cuối học kỳ"
  },
  {
    "key": "Sinh viên làm lại thẻ bảo hiểm y tế ở đâu",
    "value": "Phòng Công tác Sinh viên"
  },
  {
    "key": "Trường ĐHBK Hà Nội được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào",
    "value": "Năm 2006"
  },
  {
    "key": "Quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng của Nhà trường liên quan đến những nhóm đối tượng nào?",
    "value": "Cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh"
  },
  {
    "key": "Bạn đọc tìm hiểu các nội quy và quy trình hướng dẫn sử dụng dịch vụ thư viện ở đâu",
    "value": "Trên cổng thông tin Thư viện : http://library.hust.edu.vn và tại các phòng phục vụ"
  },
  {
    "key": "Sinh viên cần tư vấn học tập liên hệ với",
    "value": "Cả 3 phương án A,B, C đều đúng"
  },
  {
    "key": "Khi mất thẻ sinh viên bạn phải làm gì",
    "value": "Báo cho phòng Công tác sinh viên và đăng ký làm lại thẻ mới"
  },
  {
    "key": "Sinh viên được xếp hạng trình độ năm thứ năm căn cứ số tín chỉ tích lũy như thế nào",
    "value": "Trình độ năm thứ năm nếu số tín chỉ tích lũy >=128"
  },
  {
    "key": "Sinh viên được hạ một mức cảnh cáo trong trường hợp nào",
    "value": "Sinh viên có số tín chỉ không đạt trong học kỳ <= 4 tín chỉ"
  },
  {
    "key": "Mục chấm điểm rèn luyện có 2 cột điểm SV chấm và điểm GV chấm, vậy điểm chốt tính theo điểm nào?",
    "value": "Cột điểm GV chấm."
  },
  {
    "key": "Trong bộ quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng đối với sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, quy tắc số 4 liên quan đến",
    "value": "Trang phục phù hợp với môi trường sư phạm; đeo thẻ sinh viên/học viên khi đến Trường."
  },
  {
    "key": "Một môn học có thể có các điều kiện học phần nào",
    "value": "Học phần học trước; Học phần song hành; Học phần tiên quyết"
  },
  {
    "key": "Trong bộ quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng đối với sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, quy tắc số 5 liên quan đến",
    "value": "Ứng xử chuẩn mực, văn minh trên môi trường mạng."
  },
  {
    "key": "Sinh viên đăng ký cấp giấy tờ (Giấy chứng nhận SV, giấy giới thiệu SV, giấy vay vốn ngân hàng, giấy ưu đãi trong giáo dục,..) bằng cách",
    "value": "Cả hai cách A, B đều được"
  },
  {
    "key": "Trong một học kỳ chính thì sinh viên không bị cảnh cáo, không bị giới hạn bởi TOEIC thì được phép đăng ký tối đa bao nhiêu tín chỉ/ 1 học kỳ chính",
    "value": "Tối đa 24 tín chỉ và tối thiểu 12 tín chỉ"
  },
  {
    "key": "Sinh viên thuộc chương trình ELITECH được đăng ký tối đa bao nhiêu tín chỉ trong một học kỳ nếu bị cảnh cáo học tập mức 1",
    "value": "24 tín chỉ"
  },
  {
    "key": "Sinh viên được phép hoàn thành chương trình (Chương trình đào tạo từ 4 đến 5 năm) và tốt nghiệp sớm hơn hoặc chậm hơn so với kế hoạch bao lâu",
    "value": "Không quá 5 học kỳ"
  },
  {
    "key": "Ai là người chịu trách nhiệm giám sát hoạt động học tập của sinh viên?",
    "value": "Bản thân sinh viên"
  },
  {
    "key": "Một môn học có điểm chữ là B thì quy đổi sang thang 4 sẽ là",
    "value": "3 điểm"
  },
  {
    "key": "Sinh viên nạp tiền thẻ gửi xe đạp/ xe máy ở đâu",
    "value": "Trung tâm phục vụ Bách khoa"
  },
  {
    "key": "Nếu học phần bị điểm F phải học lại thì học lại tại thời điểm nào",
    "value": "Sớm nhất khi môn học có mở lớp ở kỳ tới hay kỳ tiếp theo"
  },
  {
    "key": "Xin cấp Giấy chứng nhận sinh viên tạm thời thay thế cho thẻ SV bị mất/ hỏng ở đâu",
    "value": "Phòng Công tác Sinh viên"
  },
  {
    "key": "Thời gian xin rút một học phần là bao giờ",
    "value": "Trước 1/2 thời gian của học phần đó"
  },
  {
    "key": "Các tiêu chí hoạt động liên quan đến GPA, Đạt trình độ ngoại ngữ sẽ do",
    "value": "Cả 3 đáp án kia đều sai."
  },
  {
    "key": "Khi nào sinh viên được chuyển ngành học",
    "value": "Cả ba nội dung trên"
  },
  {
    "key": "Yêu cầu chuẩn tiếng Anh theo số tín chỉ tích lũy từ 0-63 tín chỉ thì điểm TOEIC tối thiểu sẽ là (áp dụng cho Chương trình đào tạo chuẩn)",
    "value": "Đạt hai học phần Tiếng Anh cơ sở (FL1129; FL1130)"
  },
  {
    "key": "Bạn đọc có thể truy cập các Cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến do Thư viện mua tại đâu",
    "value": "Tất cả các phương án trên"
  },
  {
    "key": "Điểm rèn luyện được xếp loại theo cách nào dưới đây",
    "value": "Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình, Yếu, Kém"
  },
  {
    "key": "Địa chỉ Trung tâm Y tế của Trường",
    "value": "Số 5 phố Tạ Quang Bửu"
  },
  {
    "key": "Sinh viên bị nâng một mức cảnh cáo trong trường hợp nào",
    "value": "Sinh viên có số tín chỉ không đạt trong học kỳ lớn hơn 8 tín chỉ"
  },
  {
    "key": "Sinh viên được xếp hạng trình độ năm thứ hai căn cứ số tín chỉ tích lũy như thế nào",
    "value": "Trình độ năm thứ hai nếu số tín chỉ tích lũy từ 32-63"
  },
  {
    "key": "Để kiểm tra thông tin về hoạt động mượn trả tài liệu của tài khoản Thư viện, bạn đọc phải truy cập vào địa chỉ nào",
    "value": "Trang Tra cứu http://libopac.hust.edu.vn/"
  },
  {
    "key": "Muốn đăng ký vào lớp đã đầy thì sinh viên phải đến đâu",
    "value": "Khoa/Viện/Trường quản lý học phần"
  },
  {
    "key": "GPA có nghĩa là gì ?",
    "value": "Điểm trung bình của học kỳ"
  },
  {
    "key": "Mức học bổng khuyến khích học tập loại khá (loại C)",
    "value": "Tương đương với mức học phí sinh viên phải đóng của tất cả các học phần tính điểm trung bình học kỳ (GPA)"
  },
  {
    "key": "Sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 thì được đăng ký tối đa và tối thiểu bao nhiêu tín chỉ trong một học kỳ chính",
    "value": "Tối đa 18 tín chỉ và tối thiểu 10 tín chỉ cho một học kỳ chính"
  },
  {
    "key": "Quy định về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên xem tại",
    "value": "Cả hai đáp án trên đều đúng"
  },
  {
    "key": "Sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 2 thì được đăng ký tối đa và tối thiểu bao nhiêu tín chỉ trong một học kỳ chính",
    "value": "Tối đa 14 tín chỉ và tối thiểu 8 tín chỉ cho một học kỳ chính"
  },
  {
    "key": "Trong bộ quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng đối với sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, quy tắc số 4 liên quan",
    "value": "Trang phục phù hợp với môi trường sư phạm; đeo thẻ sinh viên/học viên khi đến trường."
  },
  {
    "key": "Trong bộ quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng đối với sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, quy tắc số 6 liên quan đến",
    "value": "Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ danh tiếng và tài sản của Nhà trường."
  }
]
Leave a Comment


nord vpnnord vpn
Ad