Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 days ago
5.8 kB
3
Indexable
Never
Để tạo một file Excel chứa danh sách 40 thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ G với các thông tin tên tiếng Anh, tên tiếng Việt và giải thích bằng tiếng Việt, bạn có thể sử dụng thư viện `openpyxl` trong Python. Dưới đây là mã để thực hiện việc này:

```python
import openpyxl

# Danh sách các thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng G và giải thích tương ứng
terms = [
  ("Galaxy", "Thiên hà", "Một hệ thống gồm hàng tỉ hoặc thậm chí hàng trăm tỉ ngôi sao, các vật thể không gian khác và bầu khí quyển liên kết bởi sự hấp dẫn của nó."),
  ("Gravity", "Lực hấp dẫn", "Lực hấp dẫn là một lực hấp dẫn giữa các vật chất có khối lượng, một trong bốn lực cơ bản trong Vật lý."),
  ("Gamma-ray", "Tia gamma", "Ánh sáng với bước sóng ngắn nhất và năng lượng cao nhất trong các loại bức xạ điện từ."),
  ("Globular Cluster", "Cụm sao cầu", "Một nhóm lớn các ngôi sao quay quanh trọng lực của một thiên hà."),
  ("Greenhouse Effect", "Hiệu ứng nhà kính", "Sự tăng nhiệt độ của bề mặt của một hành tinh do sự hấp thụ và phát ra năng lượng bức xạ hồng ngoại bởi các thành phần khí quyển."),
  ("Gravitational Lens", "Thấu kính hấp dẫn", "Hiện tượng khi lực hấp dẫn của một vật thể lớn làm cong không gian và làm lệch ánh sáng từ một nguồn xa."),
  ("Geocentric", "Trung tâm trái đất", "Thuộc về hoặc liên quan đến Trái Đất là trung tâm."),
  ("Giant Star", "Sao khổng lồ", "Một loại sao lớn hơn và sáng hơn so với sao bình thường, thường là giai đoạn sau trong sự phát triển sao."),
  ("Galactic Halo", "Vành đai thiên hà", "Khu vực rộng bao quanh một thiên hà, chứa các vật thể như cụm sao cầu và hành tinh cầu."),
  ("Gas Giant", "Hành tinh khí", "Một loại hành tinh lớn hơn, được làm chủ yếu bởi khí hydrogen và helium."),
  ("Ganymede", "Ganymede", "Một trong bốn vệ tinh lớn nhất của sao Mộc, và cũng là vệ tinh tự nhiên lớn nhất trong Hệ Mặt Trời."),
  ("Galactic Center", "Trung tâm thiên hà", "Khu vực trung tâm của một thiên hà, thường chứa một lượng lớn ngôi sao và tốc độ xoay cao."),
  ("Gamma-ray Burst", "Bộ phát tia gamma", "Sự phát ra một lượng lớn năng lượng dưới dạng tia gamma từ một nguồn không gian xa."),
  ("Gas Cloud", "Đám mây khí", "Một khu vực không gian chứa khí hydrogen, helium và các vật chất khác, thường là nơi sinh ra các ngôi sao."),
  ("Galactic Nucleus", "Hạt nhân thiên hà", "Khu vực tập trung các ngôi sao và vật chất quanh trung tâm của một thiên hà."),
  ("Goldilocks Zone", "Vùng sống đáng sống", "Khu vực quanh một ngôi sao nơi điều kiện để hỗ trợ sự sống trên hành tinh được cho là lý tưởng."),
  ("Great Red Spot", "Điểm đỏ lớn", "Một vùng gió mạnh ở bề mặt của sao Mộc, lớn hơn so với Trái Đất."),
  ("Gravitational Wave", "Sóng hấp dẫn", "Sự biến đổi trong không gian thời gian được phát ra từ các sự kiện lớn như va chạm của lỗ đen."),
  ("Galactic Wind", "Gió thiên hà", "Dòng chảy vật chất từ một thiên hà, thường do các quá trình sao sinh năng lượng cao."),
  ("Galactic Plane", "Mặt phẳng thiên hà", "Mặt phẳng mà hầu hết các ngôi sao và thiên thể trong một thiên hà được phân bố."),
  ("Ganymede", "Ganymede", "Một trong bốn vệ tinh lớn nhất của sao Mộc, và cũng là vệ tinh tự nhiên lớn nhất trong Hệ Mặt Trời."),
  ("Galactic Center", "Trung tâm thiên hà", "Khu vực trung tâm của một thiên hà, thường chứa một lượng lớn ngôi sao và tốc độ xoay cao."),
  ("Gamma-ray Burst", "Bộ phát tia gamma", "Sự phát ra một lượng lớn năng lượng dưới dạng tia gamma từ một nguồn không gian xa."),
  ("Gas Cloud", "Đám mây khí", "Một khu vực không gian chứa khí hydrogen, helium và các vật chất khác, thường là nơi sinh ra các ngôi sao."),
  ("Galactic Nucleus", "Hạt nhân thiên hà", "Khu vực tập trung các ngôi sao và vật chất quanh trung tâm của một thiên hà."),
  ("Goldilocks Zone", "Vùng sống đáng sống", "Khu vực quanh một ngôi sao nơi điều kiện để hỗ trợ sự sống trên hành tinh được cho là lý tưởng."),
  ("Great Red Spot", "Điểm đỏ lớn", "Một vùng gió mạnh ở bề mặt của sao Mộc, lớn hơn so với Trái Đất."),
  ("Gravitational Wave", "Sóng hấp dẫn", "Sự biến đổi trong không gian thời gian được phát ra từ các sự kiện lớn như va chạm của lỗ đen."),
  ("Galactic Wind", "Gió thiên hà", "Dòng chảy vật chất từ một thiên hà, thường do các quá trình sao sinh năng lượng cao."),
  ("Galactic Plane", "Mặt phẳng thiên hà", "Mặt phẳng mà hầu hết các ngôi sao và thiên thể trong một thiên hà được phân bố."),
  ("Ganymede", "Ganymede", "Một trong bốn vệ tinh lớn nhất của sao Mộc, và cũng là vệ tinh tự nhiên lớn nhất trong Hệ Mặt Trời."),
  ("Galactic Center", "Trung tâm thiên hà", "Khu vực trung tâm của một thiên hà, thường chứa một lượng lớn ngôi sao và tốc độ xo
Leave a Comment