Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
713 B
1
Indexable
Never
# ZMIENNE I ICH INICJACJE 
# Liczby naturalne i Liczby wymierne 
# Tekst i znaki oraz boolean(prawda/falsz)
# JAK TWORZYC ZMIENNE W PYTHON?

imie = "Michal" # zmienne tekstowe umieszczamy w "" tzw. (cudzyslowiu)
wiek = 25 # zmienne liczbowe przyrownujemy i deklarujemy w ten sposób
liczbaPi = 3.1415 # zmienne liczbowe z przecinkiem zapisujemy z '.'
czyPadaDeszcz = False # zmienne logiczne to True / False
nazwisko = "Giza" # zmienna typu tekst(string)
ulubionaLiterka = 'Z' # zmienna typu tekst ale przechowująca znak
powitanie = " WITA NA 1 SEMESTRZE PYTHON Z MINECRAFT!!!!"

zdanie1 = imie + nazwisko + " WITA NA 1 SEMESTRZE PYTHON Z MINECRAFT!!!!"
player.say(zdanie1) # wypisze na czacie zmienna zdanie1