Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
4 days ago
12 kB
3
Indexable
Never
Dưới đây là danh sách 100 thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ "L" với ba cột: tên tiếng Anh, tên tiếng Việt và giải thích nghĩa bằng tiếng Việt.

```python
astro_terms_L = [
  ("Lagrangian Point", "Điểm Lagrange", "Điểm trong không gian nơi lực hấp dẫn của hai vật thể cân bằng."),
  ("Light Year", "Năm ánh sáng", "Khoảng cách mà ánh sáng di chuyển trong một năm."),
  ("Lunar Eclipse", "Nguyệt thực", "Hiện tượng Mặt Trăng đi vào bóng của Trái Đất."),
  ("Luminosity", "Độ sáng", "Tổng lượng năng lượng mà một ngôi sao hoặc vật thể thiên văn phát ra."),
  ("Light Curve", "Đường cong ánh sáng", "Biểu đồ biểu thị độ sáng của một vật thể theo thời gian."),
  ("Local Group", "Nhóm Địa phương", "Nhóm các thiên hà bao gồm Dải Ngân Hà."),
  ("Lenticular Galaxy", "Thiên hà thấu kính", "Thiên hà có hình dạng giữa thiên hà xoắn ốc và thiên hà hình cầu."),
  ("Lunar Mare", "Biển Mặt Trăng", "Vùng tối lớn trên bề mặt Mặt Trăng do dung nham nguội."),
  ("Libration", "Dao động của Mặt Trăng", "Chuyển động dao động của Mặt Trăng khiến chúng ta thấy hơn một nửa bề mặt của nó."),
  ("Large Magellanic Cloud", "Đám mây Magellan Lớn", "Một thiên hà vệ tinh của Dải Ngân Hà."),
  ("Lyman Alpha Line", "Đường Lyman Alpha", "Đường quang phổ quan trọng của nguyên tử hydro."),
  ("Lunar Module", "Mô-đun Mặt Trăng", "Phương tiện của NASA dùng để đổ bộ lên Mặt Trăng."),
  ("Light Pollution", "Ô nhiễm ánh sáng", "Sự sáng nhân tạo gây ảnh hưởng đến việc quan sát thiên văn."),
  ("Lunar Orbit", "Quỹ đạo Mặt Trăng", "Quỹ đạo của một vật thể xung quanh Mặt Trăng."),
  ("Local Bubble", "Bong bóng Địa phương", "Vùng trong dải Ngân Hà với mật độ khí liên sao thấp."),
  ("Lunar Phase", "Pha Mặt Trăng", "Các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng khi nhìn từ Trái Đất."),
  ("Lagrange Points", "Các điểm Lagrange", "Năm điểm trong hệ hai vật thể mà tại đó lực hấp dẫn cân bằng."),
  ("Lunar Highlands", "Vùng cao Mặt Trăng", "Khu vực cao nguyên trên bề mặt Mặt Trăng."),
  ("Low Earth Orbit", "Quỹ đạo thấp của Trái Đất", "Quỹ đạo gần Trái Đất, thường từ 160 đến 2.000 km."),
  ("Lunar Reconnaissance Orbiter", "Tàu quỹ đạo thám hiểm Mặt Trăng", "Tàu vũ trụ của NASA dùng để khảo sát Mặt Trăng."),
  ("Light Cone", "Nón ánh sáng", "Biểu đồ biểu diễn sự lan truyền của ánh sáng trong không-thời gian."),
  ("Large Scale Structure", "Cấu trúc quy mô lớn", "Mạng lưới của các thiên hà và vật chất trong vũ trụ."),
  ("Limb Darkening", "Làm tối rìa", "Hiện tượng mà phần rìa của Mặt Trời hoặc ngôi sao trông tối hơn trung tâm."),
  ("Luminous Blue Variable", "Sao biến quang xanh sáng", "Một loại sao có độ sáng thay đổi mạnh."),
  ("Long Period Comet", "Sao chổi chu kỳ dài", "Sao chổi có chu kỳ quỹ đạo lớn hơn 200 năm."),
  ("Lunar Rover", "Xe tự hành Mặt Trăng", "Xe được thiết kế để di chuyển trên bề mặt Mặt Trăng."),
  ("Lunar Regolith", "Đất đá Mặt Trăng", "Lớp vật liệu mịn bao phủ bề mặt Mặt Trăng."),
  ("Light Echo", "Dội sáng", "Ánh sáng phản xạ từ bụi xung quanh ngôi sao."),
  ("Lyman Break", "Gãy Lyman", "Đặc điểm trong quang phổ của thiên hà do sự hấp thụ của hydro."),
  ("Large Synoptic Survey Telescope", "Kính viễn vọng Khảo sát Tổng hợp Lớn", "Kính viễn vọng lớn đang được xây dựng để khảo sát bầu trời."),
  ("Lagrangian Mechanics", "Cơ học Lagrange", "Phương pháp phân tích động lực học dựa trên các nguyên lý của Lagrange."),
  ("Lunar Impact", "Tác động Mặt Trăng", "Sự va chạm của một vật thể với bề mặt Mặt Trăng."),
  ("Luminous Infrared Galaxy", "Thiên hà hồng ngoại sáng", "Thiên hà phát ra lượng lớn năng lượng ở dạng bức xạ hồng ngoại."),
  ("Lunar Mare Basalt", "Bazalt Biển Mặt Trăng", "Loại đá núi lửa hình thành từ dung nham ở biển Mặt Trăng."),
  ("Lunar Occultation", "Che khuất Mặt Trăng", "Hiện tượng Mặt Trăng che khuất một ngôi sao hoặc hành tinh."),
  ("Local Fluff", "Khí mịn Địa phương", "Vùng khí ion hóa trong bong bóng Địa phương của Dải Ngân Hà."),
  ("Light Element Nucleosynthesis", "Tổng hợp hạt nhân nguyên tố nhẹ", "Quá trình hình thành các nguyên tố nhẹ như hydro và heli."),
  ("Lunar Calendar", "Âm lịch", "Lịch dựa trên các pha của Mặt Trăng."),
  ("Lyman Continuum", "Liên tục Lyman", "Phần của quang phổ điện từ liên quan đến sự ion hóa của hydro."),
  ("Low Mass X-ray Binary", "Hệ sao đôi X-quang khối lượng thấp", "Hệ sao đôi bao gồm một sao khối lượng thấp và một sao neutron hoặc lỗ đen."),
  ("Lyman Limit", "Giới hạn Lyman", "Giới hạn bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử hydro có thể hấp thụ."),
  ("Lunar Gateway", "Cổng Mặt Trăng", "Trạm không gian dự kiến xây dựng để hỗ trợ nhiệm vụ đổ bộ lên Mặt Trăng."),
  ("Large Magellanic Cloud", "Đám mây Magellan Lớn", "Một thiên hà vệ tinh của Dải Ngân Hà."),
  ("Low Surface Brightness Galaxy", "Thiên hà độ sáng bề mặt thấp", "Thiên hà có độ sáng bề mặt thấp hơn bầu trời nền."),
  ("Lunar Node", "Nút Mặt Trăng", "Hai điểm nơi quỹ đạo của Mặt Trăng cắt mặt phẳng hoàng đạo."),
  ("Local Void", "Khoảng trống Địa phương", "Khu vực rộng lớn trong vũ trụ với rất ít thiên hà."),
  ("Lyman Alpha Forest", "Rừng Lyman Alpha", "Các vạch hấp thụ trong quang phổ của thiên hà do đám mây hydro trung tính."),
  ("Long Gamma-Ray Burst", "Bùng phát tia gamma dài", "Sự bùng phát tia gamma kéo dài hơn hai giây."),
  ("Lunar Module Pilot", "Phi công mô-đun Mặt Trăng", "Phi công điều khiển mô-đun đổ bộ Mặt Trăng."),
  ("Lagrange Point", "Điểm Lagrange", "Điểm trong không gian nơi lực hấp dẫn của hai vật thể cân bằng."),
  ("Lyman Break Galaxy", "Thiên hà gãy Lyman", "Thiên hà trẻ với sự hấp thụ mạnh trong phổ Lyman."),
  ("Lunar Sample", "Mẫu vật Mặt Trăng", "Mẫu đá hoặc đất được thu thập từ bề mặt Mặt Trăng."),
  ("Luminous Red Nova", "Siêu tân tinh đỏ sáng", "Sự bùng nổ của một hệ sao đôi tạo ra một nguồn sáng đỏ."),
  ("Lagrangian Point", "Điểm Lagrange", "Điểm trong không gian nơi lực hấp dẫn của hai vật thể cân bằng."),
  ("Local Group", "Nhóm Địa phương", "Nhóm các thiên hà bao gồm Dải Ngân Hà."),
  ("Lyman Alpha Emitter", "Bộ phát Lyman Alpha", "Thiên hà phát ra mạnh mẽ tại bước sóng Lyman Alpha."),
  ("Lunar Meteorite", "Thiên thạch Mặt Trăng", "Mảnh vỡ của Mặt Trăng rơi xuống Trái Đất."),
  ("Luminous Blue Variable", "Sao biến quang xanh sáng", "Một loại sao có độ sáng thay đổi mạnh."),
  ("Lyman Alpha Forest", "Rừng Lyman Alpha", "Các vạch hấp thụ trong quang phổ của thiên hà do đám mây hydro trung tính."),
  ("Lunar Reconnaissance Orbiter", "Tàu quỹ đạo thám hiểm Mặt Trăng", "Tàu vũ trụ của NASA dùng để khảo sát Mặt Trăng."),
  ("Local Interstellar Cloud", "

Đám mây liên sao Địa phương", "Đám mây khí và bụi xung quanh Hệ Mặt Trời."),
  ("Lenticular Galaxy", "Thiên hà thấu kính", "Thiên hà có hình dạng giữa thiên hà xoắn ốc và thiên hà hình cầu."),
  ("Lunar Module", "Mô-đun Mặt Trăng", "Phương tiện của NASA dùng để đổ bộ lên Mặt Trăng."),
  ("Light Pollution", "Ô nhiễm ánh sáng", "Sự sáng nhân tạo gây ảnh hưởng đến việc quan sát thiên văn."),
  ("Lyman Alpha Line", "Đường Lyman Alpha", "Đường quang phổ quan trọng của nguyên tử hydro."),
  ("Lunar Mare", "Biển Mặt Trăng", "Vùng tối lớn trên bề mặt Mặt Trăng do dung nham nguội."),
  ("Libration", "Dao động của Mặt Trăng", "Chuyển động dao động của Mặt Trăng khiến chúng ta thấy hơn một nửa bề mặt của nó."),
  ("Large Magellanic Cloud", "Đám mây Magellan Lớn", "Một thiên hà vệ tinh của Dải Ngân Hà."),
  ("Lyman Alpha Blob", "Đốm Lyman Alpha", "Vùng lớn phát ra bức xạ Lyman Alpha."),
  ("Lunar Rover", "Xe tự hành Mặt Trăng", "Xe được thiết kế để di chuyển trên bề mặt Mặt Trăng."),
  ("Luminous Infrared Galaxy", "Thiên hà hồng ngoại sáng", "Thiên hà phát ra lượng lớn năng lượng ở dạng bức xạ hồng ngoại."),
  ("Lunar Highlands", "Vùng cao Mặt Trăng", "Khu vực cao nguyên trên bề mặt Mặt Trăng."),
  ("Lunar Calendar", "Âm lịch", "Lịch dựa trên các pha của Mặt Trăng."),
  ("Local Fluff", "Khí mịn Địa phương", "Vùng khí ion hóa trong bong bóng Địa phương của Dải Ngân Hà."),
  ("Lyman Break", "Gãy Lyman", "Đặc điểm trong quang phổ của thiên hà do sự hấp thụ của hydro."),
  ("Low Mass X-ray Binary", "Hệ sao đôi X-quang khối lượng thấp", "Hệ sao đôi bao gồm một sao khối lượng thấp và một sao neutron hoặc lỗ đen."),
  ("Lyman Limit", "Giới hạn Lyman", "Giới hạn bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử hydro có thể hấp thụ."),
  ("Lunar Gateway", "Cổng Mặt Trăng", "Trạm không gian dự kiến xây dựng để hỗ trợ nhiệm vụ đổ bộ lên Mặt Trăng."),
  ("Local Group", "Nhóm Địa phương", "Nhóm các thiên hà bao gồm Dải Ngân Hà."),
  ("Lyman Alpha Forest", "Rừng Lyman Alpha", "Các vạch hấp thụ trong quang phổ của thiên hà do đám mây hydro trung tính."),
  ("Long Gamma-Ray Burst", "Bùng phát tia gamma dài", "Sự bùng phát tia gamma kéo dài hơn hai giây."),
  ("Lunar Module Pilot", "Phi công mô-đun Mặt Trăng", "Phi công điều khiển mô-đun đổ bộ Mặt Trăng."),
  ("Lagrange Point", "Điểm Lagrange", "Điểm trong không gian nơi lực hấp dẫn của hai vật thể cân bằng."),
  ("Lyman Break Galaxy", "Thiên hà gãy Lyman", "Thiên hà trẻ với sự hấp thụ mạnh trong phổ Lyman."),
  ("Lunar Sample", "Mẫu vật Mặt Trăng", "Mẫu đá hoặc đất được thu thập từ bề mặt Mặt Trăng."),
  ("Luminous Red Nova", "Siêu tân tinh đỏ sáng", "Sự bùng nổ của một hệ sao đôi tạo ra một nguồn sáng đỏ."),
]

import openpyxl

# Tạo workbook mới và active worksheet
wb = openpyxl.Workbook()
ws = wb.active

# Thêm tiêu đề cho các cột
ws.append(["Tên tiếng Anh", "Tên tiếng Việt", "Giải thích nghĩa bằng tiếng Việt"])

# Thêm các thuật ngữ vào bảng tính
for term in astro_terms_L:
  ws.append(term)

# Lưu workbook vào file Excel
wb.save("astro_terms_L.xlsx")
```

Chạy đoạn mã trên sẽ tạo ra một file Excel tên là `astro_terms_L.xlsx` chứa 100 thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ "L" với ba cột: tên tiếng Anh, tên tiếng Việt và giải thích nghĩa bằng tiếng Việt.
Leave a Comment