Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
4 days ago
1.7 kB
1
Indexable
Never
[Alamat Anda]
[Tarikh]

[Alamat Tadika]
Tuan/Puan [Nama Pengarah atau Penerima Permohonan]
[Tadika]
[Alamat Tadika]

Tuan/Puan,

PERMOHONAN KEIZINAN PEMERHATIAN DI TADIKA

Saya, [Nama Anda], adalah seorang pelajar di [Nama Universiti] yang sedang mengikuti program [Nama Program] di bawah [Fakulti atau Jurusan]. Saya ingin memohon kebenaran untuk menjalankan pemerhatian di tadika di bawah pengurusan Tuan/Puan sebagai sebahagian daripada tugasan universiti saya.

Tujuan pemerhatian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendidikan awal kanak-kanak dan mengaplikasikan pengetahuan yang saya peroleh dalam program pengajian saya. Saya berharap pengalaman ini akan memberi manfaat kepada perkembangan profesional saya dalam bidang pendidikan.

Berikut adalah butiran mengenai pemerhatian yang dicadangkan:

1. Tarikh Permulaan: [Nyatakan tarikh permulaan pemerhatian]
2. Tarikh Tamat: [Nyatakan tarikh tamat pemerhatian]
3. Masa Pemerhatian: [Nyatakan jam pemerhatian, contohnya 8 pagi hingga 12 tengahari]
4. Bilangan Hari: [Nyatakan bilangan hari pemerhatian]
5. Tujuan Pemerhatian: [Nyatakan tujuan dan matlamat pemerhatian]

Saya berjanji untuk mematuhi semua peraturan dan panduan yang ditetapkan oleh Tadika dan untuk menjaga privasi serta keselamatan kanak-kanak semasa pemerhatian. Saya juga bersedia untuk memberikan sebarang maklumat tambahan atau dokumen yang diminta oleh Tuan/Puan.

Saya menghargai masa dan pertimbangan Tuan/Puan dalam meluluskan permohonan ini. Saya berharap agar permohonan ini dapat diberikan keizinan secepat mungkin.

Sekian, terima kasih.

Sekian,
[Tandatangan Anda]

[Nama Anda]
[Nombor Telefon Anda]
[Alamat Emel Anda]