Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.6 kB
11
Indexable
Never
#include <stdio.h>
void dizi_sıralama(int dizi[])
{
for (int i = 0; i < 4; ++i) 
    {for (int j = i + 1; j < 4; ++j)
      {if (dizi[i] > dizi[j]) 
        {int a = dizi[i];
          dizi[i] = dizi[j];
          dizi[j] = a;}}}
 for (int i = 0; i < 4; ++i){
      printf("%d\n", dizi[i]);}
      }
int main()
{  int size1,size2;
  int dizi1[size1];
  int dizi2[size2];
// dizilerin boyutu
  printf("Birinci dizinin boyutunu minimum 4 maksimum 15 olacak şekilde giriniz : ");
  scanf("%d",&size1);
  while(size1<4 || size1>15){
   printf("Girilen boyut belirtilen aralıkta değildir. ");
   printf("Birinci dizinin boyutunu minimum 4 maksimum 15 olacak şekilde giriniz : ");
  scanf("%d",&size1); };
  printf("Ikinci dizinin boyutunu minimum 4 maksimum 15 olacak şekilde giriniz : ");
  scanf("%d",&size2);
   while(size2<4 || size2>15){
   printf("Girilen boyut belirtilen aralıkta değildir. ");
   printf("İkinci dizinin boyutunu minimum 4 maksimum 15 olacak şekilde giriniz : ");
  scanf("%d",&size2); };
 // dizilerin elemanları for (int i = 0; i < size1; i++) {
  
 printf(" Birinci dizinin %d. elemanını 100 den küçük olacak şekilde giriniz:",i);
 scanf("%d", &dizi1[i]);
  while(dizi1[i]>100){
   printf("Girilen sayı 100 den küçük değildir. ");
   printf(" Birinci dizinin %d. elemanını 100 den küçük olacak şekilde giriniz:",i);
 scanf("%d", &dizi1[i]); };
 for (int j= 0; j < i; j++) {
   if(dizi1[i]==dizi1[j]){
   printf("Aynı sayı iki defa girilemez. ");
   printf(" Birinci dizinin %d. elemanını 100 den küçük olacak şekilde giriniz:",i);
 scanf("%d", &dizi1[i]); };
};};
for (int i = 0; i < size2; i++) {
  
 printf(" İkinci dizinin %d. elemanını 100 den küçük olacak şekilde giriniz:",i);
 scanf("%d", &dizi2[i]);
  while(dizi2[i]>100){
   printf("Girilen sayı 100 den küçük değildir. ");
   printf(" İkinci dizinin %d. elemanını 100 den küçük olacak şekilde giriniz:",i);
 scanf("%d", &dizi2[i]); };
 for (int j= 0; j < i; j++) {
   if(dizi2[i]==dizi2[j]){
   printf("Aynı sayı iki defa girilemez. ");
   printf(" İkinci dizinin %d. elemanını 100 den küçük olacak şekilde giriniz:",i);
 scanf("%d", &dizi2[i]); };
};};
 // dizilerin kesişimi 
 int size3;
 int dizi3[size3];
 int k=0;
 if(size1<size2){
   size3=size1;
  for (int i = 0; i < size1; i++) {
    for (int j = 0; j < size2; j++) {
      if(dizi2[j]==dizi1[i]){
        dizi3[k]=dizi2[j]; 
        k++;
 };};};};
 dizi_sıralama(dizi3);
  return 0;
}