Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.7 kB
2
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Struktura przechowująca dane studenta
struct student {
  char imie[25];
  char nazwisko[50];
  int nrind;
};

// Funkcja do wprowadzania danych studentów
void wprowadz_dane(struct student* st) {
  int ilosc;
  printf("Podaj ile studentow chcesz dodac:\n");
  scanf("%d", &ilosc);

  // Sprawdzenie, czy ilość studentów jest dodatnia
  if (ilosc <= 0) {
    printf("Bledna ilosc studentow. Koniec programu.\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  // Pętla wprowadzająca dane dla ilości studentów podanej przez użytkownika
  for (int i = 0; i < ilosc; i++) {
    // Wprowadzanie imienia
    printf("Podaj Imie: ");
    if (scanf("%24s", st[i].imie) != 1) {
      printf("Blad wprowadzania imienia. Koniec programu.\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }

    // Wprowadzanie nazwiska
    printf("Podaj Nazwisko: ");
    if (scanf("%49s", st[i].nazwisko) != 1) {
      printf("Blad wprowadzania nazwiska. Koniec programu.\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }

    // Wprowadzanie numeru albumu
    printf("Podaj numer albumu: ");
    if (scanf("%d", &st[i].nrind) != 1) {
      printf("Blad wprowadzania numeru albumu. Koniec programu.\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }
  }
}

// Funkcja do wyświetlania danych studentów
void wyswietl(struct student* st, int ilosc) {
  // Pętla wyświetlająca dane dla ilości studentów
  for (int i = 0; i < ilosc; i++) {
    // Wyświetlanie wprowadzonych danych
    printf("Wprowadzone dane: \n");
    printf("Imie: %s, Nazwisko: %s, Nr Albumu: %d \n", st[i].imie, st[i].nazwisko, st[i].nrind);
  }
}

int main() {
  int ilosc;
  printf("Podaj ile studentow chcesz dodac: ");
  if (scanf("%d", &ilosc) != 1) {
    printf("Blad wprowadzania ilosci studentow. Koniec programu.\n");
    return 1;
  }

  // Sprawdzenie, czy ilość studentów jest dodatnia
  if (ilosc <= 0) {
    printf("Bledna ilosc studentow. Koniec programu.\n");
    return 1;
  }

  // Alokacja pamięci dla tablicy studentów
  struct student *tablica_studentow = malloc(ilosc * sizeof(struct student));
  if (tablica_studentow == NULL) {
    fprintf(stderr, "Blad alokacji pamieci.\n");
    return 1;
  }

  // Wywołanie funkcji do wprowadzania danych
  wprowadz_dane(tablica_studentow);

  // Wywołanie funkcji do wyświetlania danych
  wyswietl(tablica_studentow, ilosc);

  // Zwolnienie zaalokowanej pamięci
  free(tablica_studentow);

  return 0;
}
Leave a Comment