Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
4.1 kB
2
Indexable
Never
#region -> mg_63760_tryb kompresji LZW
    public static void mg_63760_TrybKompresjiLZW(string mg_6376_source, ref List<string> mg_63760_dictionary, ref List<string> mg_63760_resultCode, int mg_63760_mode)
    {
      if (mg_63760_mode == 1)
      {
        mg_63760_ZainicjowanieSlownika(mg_6376_source, ref mg_63760_dictionary);
      }
      else if (mg_63760_mode == 2)
      {
        if (mg_63760_dictionary.Count < 2)
        {
          Console.WriteLine("Wydaje się, że albo słownik jest za krótki, albo w ogóle go nie zdefiniowano!");
          return;
        }
      }
      mg_63760_KompresjaLZW(mg_6376_source, mg_63760_dictionary, ref mg_63760_resultCode);
    }
    #endregion

    #region -> mg_63760_Zainicjowanie Slownika
    private static void mg_63760_ZainicjowanieSlownika(string mg_63760_source, ref List<string> mg_63760_dictionary)
    {
      string mg_63760_pozostaly = mg_63760_source;
      string mg_63760_roboczy = "";
      string mg_63760_znak = "";

      do
      {
        mg_63760_roboczy = mg_63760_pozostaly;
        mg_63760_znak = mg_63760_roboczy.Substring(0, 1);
        if (!mg_63760_dictionary.Contains(mg_63760_znak))
        {
          mg_63760_dictionary.Add(mg_63760_znak);
        }

        mg_63760_pozostaly = mg_63760_roboczy.Remove(0, 1);
      }
      while (mg_63760_pozostaly.Length > 0);
    }
    #endregion

    #region -> mg_63760_Kompresja LZW
    private static void mg_63760_KompresjaLZW(string mg_63760_source, List<string> mg_63760_dictionary, ref List<string> mg_63760_resultCode)
    {
      string mg_63760_pozostaly = mg_63760_source;
      string mg_63760_roboczy = "";
      string mg_63760_znak = "";
      int mg_63760_sequenceLength = 1;
      int mg_63760_indexNb = 0;

      do
      {
        mg_63760_roboczy = mg_63760_pozostaly;
        if (mg_63760_sequenceLength <= mg_63760_roboczy.Length)
        {
          mg_63760_znak = mg_63760_roboczy.Substring(0, mg_63760_sequenceLength);
          if (mg_63760_dictionary.Contains(mg_63760_znak))
          {
            mg_63760_sequenceLength++;
          }
          else
          {
            mg_63760_indexNb = mg_63760_dictionary.IndexOf(mg_63760_roboczy.Substring(0, mg_63760_sequenceLength - 1)) + 1;
            mg_63760_resultCode.Add(mg_63760_indexNb.ToString());
            mg_63760_dictionary.Add(mg_63760_znak);
            mg_63760_pozostaly = mg_63760_roboczy.Remove(0, mg_63760_sequenceLength - 1);
            mg_63760_sequenceLength = 1;
          }
        }
        else
        {
          mg_63760_znak = mg_63760_roboczy.Substring(0, 1);
          if (mg_63760_dictionary.Contains(mg_63760_znak))
          {
            mg_63760_indexNb = mg_63760_dictionary.IndexOf(mg_63760_znak) + 1;
            mg_63760_resultCode.Add(mg_63760_indexNb.ToString());
            mg_63760_pozostaly = mg_63760_roboczy.Remove(0, 1);
          }
          else
          {
            mg_63760_dictionary.Add(mg_63760_znak);
            mg_63760_indexNb = mg_63760_dictionary.IndexOf(mg_63760_roboczy.Substring(0, mg_63760_sequenceLength - 1)) + 1;
            mg_63760_resultCode.Add(mg_63760_indexNb.ToString());
            mg_63760_pozostaly = mg_63760_roboczy.Remove(0, 1);
          }
        }
      }
      while (mg_63760_pozostaly.Length > 0);
    }
    #endregion