enesin gotu cok guzel

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.3 kB
3
Indexable
Never
import json

class Sistem:
  def __init__(self):
    self.durum = True
    self.verileri = self.verileriAl()

  def calistir(self):
    self.menuGoster()
    secim = self.menuSecimYap()
    print(secim)

    if secim == 1:
      pass

    if secim == 2:
      pass

    if secim == 3:
      pass

    if seciim == 4:
      pass
  def menuGoster(self):
    print("""
1-Giris Yap
2-Kayıt Ol
3-Sifremi Unuttum
4-Çıkış 
    """)

  def menuSecimYap(self):
    while True:
      try:
        secim = int(input("Seçiminizi Girin : "))
        while secim < 1 or secim > 4:
          secim = int(input("Lütfen 1 ila 4 arasında değer giriniz! : "))
      except ValueError:
        print("Lütfen sayi giriniz! : \n")

      return secim

  def verileriAl(self):
    try:
      with open("data.json","r") as dosya:
        veriler = json.load(dosya)
    except FileNotFoundError:
      with open("data.json","w") as dosya:
        dosya.write ("{}")

      with open("data.json","w") as dosya:
        veriler = json.load(dosya)

    print(veriler)


  def girisYap(self):
    usarname = input("Kullanıcı Adınızı Giriniz : ")
    passaword = input("Şifrenizi Giriniz : ")
    self.kontrolEt()

  def kayitol(self):
    pass

  def sifremiUnuttum(self):
    pass

  def cikis(self):
    pass

  def kontrolEt(self,usarname,passaword):
    pass

  def timeOutVarMi(self):
    pass

  def aktifMi(self):
    pass

  def girisBasarisiz(self,reason):
    pass

  def girisBasarili(self):
    pass

  def kayitVarMi(self,usarname,mail):
    pass

  def kayitBasarisiz(self,reason):
    pass

  def AktivasyonKoduGonder(self):
    pass

  def AktivasyonKoduAl(self):
    pass

  def AktivasyonKoduKontrolEt(self):
    pass

  def kaydet(self):
    pass

  def ePostaVarMi(self):
    pass

  def sifreDegistir(self):
    pass


sistem = Sistem()

while sistem.durum:
  sistem.calistir()
  pass