Dulieuqt

 avatar
anhhackta
text
a month ago
901 B
4
Indexable
Never
bổ sung link 1 đập ăn ngay cho a e nhé : 
f̶s̶h̶a̶r̶e̶: https://www.fshare.vn /folder/ XU62I3MMZUY3?token=1702180136
D̶r̶i̶v̶e̶: https: //drive.google.com /drive/ folders/1y2Z3mxZ1ZD14WvdpswOU7WL8jx4nT486
Link thư mục. AE hoan hỷ nhé! 
https://drive. google. com/file/d/1VW8ckz1QU54Rb-QBA4u-g7d-i3cj1uQY/view?usp=drive_link
[CSDLNO1]Tổng hợp mấy khóa tiếng việt nha, giờ bị hel khóa dung lượng rồi nên ko chắc khi nào nó xóa, bác nào kéo thì kéo nhanh nhé.
https://helurl.com/drive/s/eIYQUBgGg3XZ9nEmnPz9OqWz4rOaE7
3 điểm mạnh :
* Làm việc độc lập
* Trách nhiệm với công việc được giao, tuân thủ nội quy
* Thích sáng tạo và tìm cách giảm thiểu thời gian hoàn thành 
3 điểm yếu :
* Khả năng giao tiếp
* Quản lý thời gian không tốt
* Ý kiến dễ bị chiều theo đám đông
Leave a Comment