Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
7.4 kB
0
Indexable
Never
// Includem bibliotecile necesare
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

// Declaram constanta numarului maxim de iteratii permise
const int MAX_ITERATIONS=1000;

double(*f)(double), (*fn)(double), (*fd)(double);

// Prima functie a)
double f1(double x) {
  return log10(1+x)+x-1.5;
}
// A doua functie b)
double f2(double x) {
  return pow(x,3)+(25*x)-37;
}
// Derivata primei functii
double fd1(double x) {
  return (1/(1+x)*log(10));
}
// Derivata celei de-al doilea functii
double fd2(double x) {
  return 3*pow(x,2)+25;
}
// Forma echivalenta a primei ecuatii alesa in mod special
// ca sa satisfaca conditia suficienta de convergenta
double phi1(double x) {
  return 1.5-log10(1+x);
}
// Forma echivalenta a celei de-a doilea ecuatii alesa in mod
// special ca sa satisfaca conditia suficienta de convergenta
double phi2(double x) {
  return (pow(x,3)-37)/25;
}

// Metoda aproximatiilor succesive
void SITER() {
  // Initiam contorul iteratiilor
  int k=0;
  // Declaram variabilele necesare
  // inclusiv eroarea epsilon=10^(-6)
  double x0,x1,eps=0.000001;
  cout<<"Introduceti valoarea initiala x0=";
  cin>>x0;
  // Deschidem un ciclu infinit
  while(1) {
    x1=fn(x0);
    // Incrementam contorul iteratiilor
    k++;
	// Verificam daca metoda converge
    if(abs(x1-x0)<eps) {
      cout<<"Radacina este: "<<x0<<endl;
      cout<<"Numarul de iteratii: "<<k<<endl;
      break;
    }
    // Adaugam verificarea pentru cazul in care metoda nu converge
    if(k>MAX_ITERATIONS) {
      cout<<"Eroare! Metoda nu converge dupa "<<MAX_ITERATIONS<<" iteratii."<<endl;
      break;
    }
    x0=x1;
  }
}

// Metoda injumatatirii intervalului (bisectiei)
void BISECT() {
  // Initiam contorul iteratiilor
  int k=0;
  // Declaram variabilele necesare
  // inclusiv exactitatea epsilon=10^(-2)
  double a,b,c=0,eps=0.01;
  cout<<"Introduceti intervalul:"<<endl;
  cout<<"a=";
  cin>>a;
  cout<<"b=";
  cin>>b;
  // Deschidem instructiunea repetitiva ciclica cu conditia
  // ca c aproximeaza radacina r cu eroarea dorita
  while(abs(b-a)>=eps) {
    // Incrementam contorul iteratiilor
    k++;
    // Operatia de injumatatire (recomandata)
	// ce nu ne scoate in afara intervalului
    c=a+((b-a)/2);
    // Verificam convergenta
    if(k>MAX_ITERATIONS) {
      cout<<"Eroare! Metoda nu a convergat dupa "<<MAX_ITERATIONS<<" iteratii!"<<endl;
      return;
    }
	// Valoarea c este chiar radacina cautata
    if(f(c)==0)
      break;
	// Daca radacina reala se gaseste in intervalul [a,c] acolo unde
	// functia ia valori de semne contrare la capetele intervalului
    else if(f(a)*f(c)<0)
      b=c;
	// Daca radacina reala se gaseste in intervalul [c,b] acolo unde
	// functia ia valori de semne contrare la capetele intervalului
    else if(f(c)*f(b)<0)
      a=c;
	else {
	  // Afisam mesajul de eroare daca metoda nu converge
      cout<<"Metoda nu converge! Alege alt interval sau schimba functia"<<endl;
      return;
	}
  }
  cout<<"Radacina este: "<<c<<endl;
  cout<<"Numarul de iteratii: "<<k<<endl;
}

// Metoda tangentelor (Newton)
void NEWTON() {
  // Initiam contorul iteratiilor
  int k=0;
  // Declaram variabilele necesare
  // inclusiv precizia epsilon=10^(-6)
  double x0,x1,eps=0.000001;
  cout<<"Introduceti valoarea initiala x0=";
  cin>>x0;
  // Deschidem un ciclu pentru iteratii
  while(k<MAX_ITERATIONS) {
    x1=x0-f(x0)/fd(x0);
    // Incrementam contorul iteratiilor
    k++;
    if(abs(x1-x0)<eps) {
      cout<<"Radacina este: "<<x0<<endl;
      cout<<"Numarul de iteratii: "<<k<<endl; 
      break;
    }
    x0=x1;
  }
  // Verificam daca metoda a convergat
  if(k==MAX_ITERATIONS) {
    cout<<"Eroare! Metoda nu a convergat dupa "<<MAX_ITERATIONS<<" iteratii!"<<endl;
    cout<<"Incercati cu o alta valoare initiala x0"<<endl;
	cout<<"Sau verificati functia f si derivata fd"<<endl;
  }
}

// Metoda secantelor
void SECANT() {
  // Initiam contorul iteratiilor
  int k=0;
  // Declaram variabilele necesare
  // inclusiv exactitatea epsilon=10^(-6)
  double x1,x2,x3=0,y,eps=0.000001;
  cout<<"Introduceti intervalul:"<<endl;
  cout<<"a=";
  cin>>x1;
  cout<<"b=";
  cin>>x2;
  do {
	// Incrementam contorul iteratiilor
    k++;
    y=x3;
	// Forma recomandata a formulei (evita neutralizarea termenilor)
    x3=x2-(f(x2)*(x2-x1)/(f(x2)-f(x1)));
    x1=x2;
    x2=x3;
    // Verificam daca metoda converge
    if(k>MAX_ITERATIONS) {
      cout<<"Eroare! Metoda secantelor nu converge"<<endl;
      cout<<"in numarul maxim de iteratii permis!"<<endl;
      return;
    }
  } while(fabs(y-x3)>=eps);
  cout<<"Radacina este: "<<x3<<endl;
  cout<<"Numarul de iteratii: "<<k<<endl;
}

// Metoda de selectare a functiei
void selectFunction() {
  cout<<"1) log10(1+x)+x-1.5"<<endl;
  cout<<"2) pow(x,3)+(25*x)-37"<<endl;
  // Declaram variabila optiunii selectate
  int opt;
  cout<<"Introduceti optiunea: ";
  do {
  	opt=getchar();
  } while(opt<'1' || opt>'2');
  // Efectuam atribuirile necesare (dupa caz)
  switch(opt) {
    case'1': {
      f=f1; // functia
      fn=phi1; // echivalenta
      fd=fd1; // derivata
      break;
    }
    case'2': {
      f=f2; // functia
      fn=phi2; // echivalenta
      fd=fd2; // derivata
      break;
    }
  }
}

// Functia de selectare (meniu)
int meniu() {
  if(f==f1)
    cout<<"Functia curenta selectata: log10(1+x)+x-1.5\n"<<endl;
  else
    cout<<"Functia curenta selectata: pow(x,3)+(25*x)-37\n"<<endl;
  cout<<"1. Selecatarea altei functii"<<endl;
  cout<<"2. Metoda aproximatiei succesive"<<endl;
  cout<<"3. Metoda injumatatirii intervalului (bisectiei)"<<endl;
  cout<<"4. Metoda tangentelor (Newton)"<<endl;
  cout<<"5. Metoda secantelor"<<endl;
  cout<<"6. Iesire din program\n"<<endl;
  // Declaram variabila optiunii selectate
  int opt;
    cout<<"Introduceti optiunea: ";
  do {
    opt=getchar();
  } while(opt<'1' || opt>'6');
  return opt-'0';
}

// Programul principal
int main() {
  // Declaram variabila optiunii selectate
  int opt;
  // Stabilim prima ecuatie ca selectata
  f=f1; // functia
  fn=phi1; // echivalenta
  fd=fd1; // derivata
  do {
    switch(opt=meniu()) {
      case 1: {
        selectFunction();
        break;
      }
      case 2: {
        SITER();
        break;
      }
      case 3: {
        BISECT();
        break;
      }
      case 4: {
        NEWTON();
        break;
      }
      case 5: {
        SECANT();
        break;
      }
    }
  } while(opt!=6);
}
Leave a Comment