Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
447 B
1
Indexable
Never
<?php
//zadanie 2: czytanie z pliku danych i wpisywanie ich do bazy danych

$plik = fopen("plik2.txt", "r");
$c = mysqli_connect("localhost", "root","", "import");
$a = file_get_contents('plik2.txt');
$zmienna = explode(", ", $a);

foreach($zmienna as $x)
{
    $query = "INSERT INTO 'dane'('dane') VALUES ('$x')";
    mysqli_query($c, $query);
    if(!return)
    echo "dodano ".$x." do bazy </br>";
    
}
mysqli_close($c);

?>