Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
4.7 kB
3
Indexable
Never
// Powtórzenie 
// alert("Okienko do zamknięcia z informacją");
// console.log("")
// var jakisString = prompt("Podaj jakiś tekst");
// alert(jakisString);
// var jakisNr = Number(prompt("Podaj jakas liczbe"));
// alert("Jakas liczba + 5 = " (jakisNr + 5))

// INSTRUKCJE WARUNKOWE

// OPERATORY POROWNANIA WARTOSCI
// ZWRACAJA WYNIK W WARTOSCI LOGICZNEJ -> PRAWDA/FALSZ
// > -> LEWA WIEKSZA OD PRAWEJ STRONY 
// >= -> LEWA WIEKSZA LUB ROWNA PRAWEJ STRONIE
// < -> PRAWA WIEKSZA OD LEWEJ STRONY 
// <= -> PRAWA WIEKSZA LUB ROWNA LEWEJ STRONIE 
// == -> OBIE WARTOSCI SA ROWNE 

// OPERATORY ŁĄCZENIA DZIALAN LOGICZNYCH -> SUMA DZIALANIA JEST WYNIKIEM LOGICZNYM -> PRAWDA/FALSZ
// (dzialanie) && (dzialanie) -> "i" --> oba dzialania musza dawac wynik prawda
// (dzialanie) || (dzialanie) -> "lub" --> jedno lub drugie dzialanie musi byc prawdziwe
// !(dzialanie) -> odwraca wynik dzialania --> z prawdy robi falsz/z falsz robi prawda

// PRZYKLADY
// 1.
// var liczba1 = 30;
// var liczba2 = 25;

// if (liczba1 > liczba2) { 
//  alert("Liczba 1 jest wieksza od 2");
// }
// else {
//  alert("Liczba 2 jest wieksza od 1");
// }

// ZADANIE 1
/*

Napisz program, który będzie sprawdzać czy dany użytkownik jest pełnoletni
bazując na jego roku urodzenia.Za pomocą if/else wyświetl np.” Masz 37 lat a więc
jesteś pełnoletni”. Korzystamy z funkcji Number(), która konwertuje tekst na liczby.


var rokUrodzenia = Number(prompt("Podaj swój rok urodzenia"));
var wiekUzytkownika = 2022 - rokUrodzenia;

if (wiekUzytkownika >= 18){
 alert("Zapraszamy na strone");
}
else {
 alert("Nie jestes pelnoletni, opusc strone!");
}
*/

// ZADANIE 2
// WPROWADZENIE ELSE IF -> rozbudowanej instrukcji warunkowej 
// SPRAWDZ JAKA ULGA PRZYSLUGUJE NA BILET NA PODSTAWIE WPROWADZONEGO TEKSTU 
/*
const cenaBiletuNormalnego = 5.8;
// wez informacje od uzytkownika 
var legitymacja = prompt("Jaka masz legitymacje").toLowerCase();

// sprawdz co podal uzytkownik i wypisz ulge w alert 
if (legitymacja == "uczniowska")
{
 var bilet = cenaBiletuNormalnego * 0.67;
 alert("Masz 37% ulgi na bilet i zaplacisz " + bilet);
} 
else if (legitymacja == "studencka") 
{
 var bilet = cenaBiletuNormalnego * 0.51;
 alert("Masz 49% ulgi na bilet i zaplacisz " + bilet);
}
else{
 alert("Nie masz ulgi na bilet i zapłacisz: " + cenaBiletuNormalnego);
}
*/

// ZADANIE 3
/*
Napisz program który będzie sprawdzać czy możemy kupić daną grę. Musimy mieć
odpowiednią ilość pieniędzy oraz wiek. Jeśli nie spełnimy któregoś warunku
program powinien zwrócić informację np. Masz wystarczającą ilość lat ale za mało
pieniędzy.
*/
/*
// Wczytuje wartosci od uzytkownika
var wiek = Number(prompt("Podaj swoj wiek: "));
var kasa = Number(prompt("Podaj ilosc pieniedzy na gre"));
// stale wartosci w programie 
const cenaGry = 169.5;
const wiekGry = 16;

// Sprawdzam czy uzytkownik spelnia warunki 
if (wiek >= wiekGry && kasa >= cenaGry)
{
 alert("Kupiles super gre!");
}
else if (wiek >= wiekGry && kasa <= cenaGry) 
{
 alert("Mozesz kupic gre ale brakuje Ci pieniedzy.");
}
else if (wiek < wiekGry && kasa >= cenaGry)
{
 alert("Jestes za młody na tą gre!"); 
}
else {
 alert("Błąd!!! Nie mozesz kupic gry.");
}
*/

// PRZYKLAD UZYCIA INSTRUKCJI SWITCH -> sprawdza kazda wartosc na podstawie typu 
var wiek = 25;
switch(wiek){
 case wiek > 18:
  alert("Jestes pelnoletni");
  break;
  
 case wiek < 18:
  alert("Jestes niepelnoletni");
  break;
  
 default:
  alert("Podano zla wartosc");
  break;
}

// ZADANIE 4
/*
Oblicz średnią arytmetyczną z 3 przedmiotów. Pobierz dane od użytkownika,
wykonaj obliczenia i za pomocą switcha wyświetl informację o średniej. Jako
zmienną, która jest wartością switcha ustaw wartość logiczną true wtedy w blokach
case możesz użyć porównań, które takie wartości jak true lub false będą w stanie
zwrócić.
*/
// KROKI WYKONANIA
// 1 - wczytac oceny od uzytkownika min. 3
var ocenaPolski = Number(prompt("Podaj ocene z jezyka polskiego"));
var ocenaMatematyka = Number(prompt("Podaj ocene z matematyki"));
var ocenaZWF = Number(prompt("Podaj ocene z wf'u"));

// 2 - policzyc srednia arytmetyczna 
var srednia = (ocenaPolski + ocenaMatematyka + ocenaZWF) / 3;

// 3 - sprawdzic jaka srednia i wyswietlic odpowiedni komunikat 
switch(true){
 case srednia >= 4.75:
  alert("Masz srednia na czerwony pasek na swiadectwie");
  break;
 case srednia < 4.75 && srednia >= 2.0:
  alert("Masz srednia ze zdajesz");
  break;
 case srednia < 2.0:
  alert("Nie uda Ci sie zdać z takimi ocenami!");
  break;
  
 default:
  alert("Cos poszlo nie tak :O ");
  break;  
}