Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
3.4 kB
3
Indexable
Never


# Zadanie poczatkowe 
# Funkcja ktora wypisze okreslona ilosc razy powitanie na czacie gry
def powitanie(ileRazy):
  for licznik in range(ileRazy):
    player.say("Czesc po raz " + licznik)
# Przypisz funkcje do czatu
player.on_chat("p", powitanie) # przy uruchamianiu funkcji pamietamy o podaniu argumentu#funkcja odpowiedzialna za przygotowanie areny
def arenaKonstruktor():
  #ustawiamy noc
  gameplay.time_set(DayTime.NIGHT)
  #pobieramy aktualne kordy gracza z małym przesuniecięm na osi x tak żeby arena nie budowała się na graczu
  pozycja=positions.add(player.position(), pos(10, 0, 0))
  x=pozycja.get_value(Axis.X)
  y=pozycja.get_value(Axis.Y)
  z=pozycja.get_value(Axis.Z)
  #tworzymy arenę
  blocks.fill(STONE_BRICKS, world(x,y,z),world(x+40,y+4,z+40))
  #tworzymy w narożnikach areny diamentowe pola potrzebne dla bloku beacon aby ten mógł wypuścić wiązkę światła
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x,y+4,z),world(x+2,y+4,z+2))
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x+38,y+4,z),world(x+40,y+4,z+2))
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x,y+4,z+38),world(x+2,y+4,z+40))
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x+38,y+4,z+38),world(x+40,y+4,z+40))

  #dodajemy bloki beacon
  blocks.place(BEACON, world(x+1,y+5,z+1))
  blocks.place(BEACON, world(x+39,y+5,z+1))
  blocks.place(BEACON, world(x+1,y+5,z+39))
  blocks.place(BEACON, world(x+39,y+5,z+39))

  #tworzymy schody
  for i in range(15,21):
    shapes.line(STONE_BRICK_STAIRS, world(x-4,y,z+i), world(x,y+4,z+i))
  
  # daje graczowi ekwipunek
  eq()
  # napis runda 
  blocks.print("RUNDA", SEA_LANTERN, world(x + 35, y + 10, z + 45), WEST)
  # tryb survival
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  # uruchom 1 runde
  runda1(x, y, z, "1")
  # uruchom 2 runde 
player.on_chat("arena", arenaKonstruktor)

# runda 1 
def runda1(x,y,z,runda): # x,y,z -> pozycje, runda -> nr rundy dla tej funkcji to 1
  # dodaje cyferke do istniejacego juz napisu
  blocks.print(runda, SEA_LANTERN, world(x + 5, y + 10, z + 45), WEST)
  # spawn mobow dla 1 rundy 
  #ZOMBIE
  mobs.spawn(ZOMBIE, randpos(world(x + 5, y + 5, z + 5), world(x + 5, y + 5, z + 40)))
  #PAUZA 1s = 1000ms
  loops.pause(1000)
  #SKELETON
  mobs.spawn(SKELETON, randpos(world(x + 5, y + 5, z + 5), world(x + 5, y + 5, z + 40)))
  loops.pause(1000)
  #CREEPER
  mobs.spawn(CREEPER, randpos(world(x + 5, y + 5, z + 5), world(x + 5, y + 5, z + 40)))
  loops.pause(1000)
  #GHAST
  mobs.spawn(GHAST, randpos(world(x + 5, y + 5, z + 5), world(x + 5, y + 5, z + 40)))
  loops.pause(1000)
  #BLAZE
  mobs.spawn(BLAZE, randpos(world(x + 5, y + 5, z + 5), world(x + 5, y + 5, z + 40)))
  # PAUZA 45s = 45000
  loops.pause(45000)

# ekwipunek 
def eq():
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_SWORD, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_HELMET, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_CHESTPLATE, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_BOOTS, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_LEGGINGS, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), TORCH, 64)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), BOW, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), ARROW, 256)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), GOLDEN_APPLE, 32)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), BREAD, 64)