Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
3.8 kB
1
Indexable
Never

meny bajs = new meny();

bajs.displaymeny();

interface IKitchenmach ///interface
{
  public string Type { get; set; }
  public string Brand { get; set; }
  public bool Working { get; set; }
}


class meny
{

  List<IKitchenmach> redskap = new List<IKitchenmach>()  //lista av objekt (generiska List-klassen som kan skapa en lista)
{
  new köksapparater ("Osthyvel", "IKEA", true ),
  new köksapparater ("Smörkniv", "Mora", true ),
  new köksapparater ("Slickepott", "Duka", true )


};
  //Skapa ett program som:
  //Huvudmeny
  //- Skriver ut en huvudmeny innehållande ett antal val (1. Använd köksapparat 2. Lägg till köksapparat 3. Lista köksapparater 4. Ta bort köksapparat 5. Avsluta). [1]
  //-Låter användaren ange ett val i huvudmenyn och läser in valet. [2]

  public void displaymeny()   //en metod för att skriva ut huvudmenyn
  {

    Console.WriteLine("======Amazing Kitchen======");
    Console.WriteLine("1. Använd köksapparat");
    Console.WriteLine("2. Lägg till köksapparat");
    Console.WriteLine("3. Lista köksapparater");
    Console.WriteLine("4. Ta bort köksapparater");
    Console.WriteLine("5. Avsluta");


    int option = int.Parse(Console.ReadLine());
  }

}class köksapparater : IKitchenmach //ny klass som ärver av interfacet
{
  public string Type { get; set; }  //properties
  public string Brand { get; set; }
  public bool Working { get; set; }
  public köksapparater(string type, string brand, bool working) //konstruktorn (en metod som körs bara om objektet ska skapas)
  {
    Type = type;
    Brand = brand;
    Working = working;
  }

  public class Osthyvel : köksapparater
  {
    public Osthyvel(string type, string brand, bool working) : base(type, brand, working) // konstruktor i klassen
    {
      this.Type = type;
      this.Brand = brand;
      this.Working = working;
    }
  }

  public class Smörkniv : köksapparater
  {
    public Smörkniv(string type, string brand, bool working) : base(type, brand, working) // konstruktor i klassen
    {
      this.Type = type;
      this.Brand = brand;
      this.Working = working;
    }

    public class Slickepott : köksapparater
    {
      public Slickepott(string type, string brand, bool working) : base(type, brand, working) // konstruktor i klassen 
      {
        this.Type = type;
        this.Brand = brand;
        this.Working = working;
      }


    }


  }

}


//Val 1.Använd köksapparat
//- Skriver ut en undermeny. [3]
//-Låter användaren ange ett val i undermenyn för att välja köksapparat och läser in valet. [4]
//-Skriver ut ett meddelande om att köksapparaten är trasig om den är trasig. Annars ska ett meddelande skrivas ut om att köksapparaten används. [5]
//-Går tillbaka till huvudmenyn. [6]

//if (option == 1)
//{
//  Console.WriteLine("Vilken köks-'apparat' vill du använda");
//  Console.WriteLine("1. Osthyvel");
//  Console.WriteLine("2. Smörkniv");
//  Console.WriteLine("3. Slickepott");

//  string köksredskap = Console.ReadLine();

//  if (option == 1)
//  {
//    Console.WriteLine("Osthyveln används och är på osten");
//  }
//  else if (option == 2)
//  {
//    Console.WriteLine("Smörkniven gick sönder igår, använd en vanlig kniv");
//  }
//  else if (option == 3)
//  {
//    Console.WriteLine("Slickepotten används men du kan ändå slicka på den om ingen ser");
//  }
//}