Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
5.0 kB
1
Indexable
Never
const wyrazy = ['giganci programowania','wisielec','funkcja','konkatenacja'];
 
//tablica na adresy do grafik
const tabObrazki=['https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F0.png?v=1623760735527',
         'https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F1.png?v=1623760735604',
         'https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F2.png?v=1623760735890',
         'https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F3.png?v=1623760735703',
         'https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F4.png?v=1623760735867',
         'https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F5.png?v=1623760735857',
         'https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F6.png?v=1623760735876',
         'https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F7.png?v=1623760735751',
         'https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F8.png?v=1623760735918',
         'https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F9.png?v=1623760735966',
         'https://cdn.glitch.com/252ccab9-3cec-4a04-89f5-816ee2994f79%2F10.png?v=1623760735998'];

// losowy wyraz z tablicy wyrazy

const wyraz = wyrazy[Math.floor(Math.random() * wyrazy.length)];
 
// tablica z odpowiedziami zawiera przesłonięte hasło które stopniowo będziemy odsłaniać w grze
const odpowiedzi = [];
 
//zmienna informująca czy po podaniu literki udało isę trafić
let czyTrafiony = false;
 
//szanse w grze musi być taka wartość ponieważ mamy tyle grafik
let szanse = 11;
 
//tablica przechowująca użyte już litery
 
const uzyte=[];
 
//zmienna licząca ilość odstępów pomiędzy wyrazami
let spacje = 0;
 
 
 
//przygotowanie zakrytego wylosowanego wyrazu
for (let i = 0; i < wyraz.length; i++) {
 
  if (wyraz[i] == " ") {
  odpowiedzi[i] = "|";
  spacje++;
 } else {
  odpowiedzi[i] = "_";
 }
 
}
 
//zmienna przechowująca info ile pozostało liter do odgadnięcia
let pozostaleLitery = wyraz.length - spacje;
 
//wyświetlanie tablicy zasłoniętego hasła każdy element w tablicy czyli _ łączymy ze spacją
document.getElementById('gra').textContent = odpowiedzi.join(' ');
 
//zdarzenie na kliknięcie przycisku ok
document.getElementById('ok').addEventListener('click', function() {
 
  // przed każdym nowym zatwierdzeniem literki ustawiamy tą zmienna na false
  czyTrafiony = false;
 
 //czyścimy wyświetlanie komunikatu
 document.getElementById('komunikat').textContent = '';
 
 //zmienna przechowująca literkę gracza
 const strzal = document.getElementById('litera').value;
 
 
 document.getElementById('litera').value = '';
 
 if (strzal.length == 0) {
  document.getElementById('komunikat').textContent =
   "Proszę, podaj jedną literkę";
 } 
 
 else if(uzyte.includes(strzal)){
 
  document.getElementById('komunikat').textContent =
   'Ta litera została już podana'; 
 }
 else {
 
  uzyte.push(strzal);
 
  //przeszukujemy dane slowo litera po literce i sprawdzamy czy gdzieś jest ta sama litera co nasz strzal jeśli tak to odsłaniamy w tablicy odpowiedzi tą literę
  for (let j = 0; j < wyraz.length; j++) {
   if (wyraz[j] == strzal) {
    czyTrafiony = true;
    odpowiedzi[j] = strzal;;//odsłonięcie litery w haśle
    pozostaleLitery--;
 
    //aktualizujemy wyświetlanie naszego hasła
    document.getElementById('gra').textContent = odpowiedzi.join(' ');
   }
  }
 
  //zwyciestwo
  if (pozostaleLitery == 0) {
   document.getElementById('ok').disabled = true;
   document.getElementById('litera').disabled = true;
   document.getElementById('komunikat').textContent =
    'Brawo odgadnięte hasło to:' + wyraz;
  }
  
  //utrata szansy, rysowanie wisielca 
  if (czyTrafiony == false) {
   ustawObrazek();
   szanse--;
 
   //przegrana
   if (szanse == 0) {
    document.getElementById('ok').disabled = true;
    document.getElementById('litera').disabled = true;
    document.getElementById('komunikat').textContent =
     'Przegrana,szukane słowo to:' + wyraz;
   }
  }
 }
});
 
 
 
function ustawObrazek() {
 
 //wybieramy z tablicy odpowiedni adres zdjęcia i ustawiamy jako source obrazka
 document.getElementById('wisielec').src= tabObrazki[szanse-1];
 //wyświetlanie obrazka
 document.getElementById('wisielec').style.display= 'block';
}

// Obsluga przycisku reset 
document.getElementById('reset').addEventListener('click', function() {
  //odświeżenie całej strony
 window.location.reload();
 
});

// Zmienia kolor tla dla strony
document.getElementById('zmienTlo').addEventListener('click', function() {
 document.body.style.backgroundColor = 'rgba(' + randomcolor() + ',' + randomcolor() + ',' + randomcolor() + '\)';

});

function randomcolor() {
 return Math.floor(Math.random() * 255);
}