Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
18 days ago
5.1 kB
15
Indexable
Never
import random
import time,json
from datetime import datetime, timedelta

i16 = [1150, 1000, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500]
i17 = [300, 450, 399, 450, 500, 550, 600]
parkyerleri = ["NW", "E5", "T3", "T5", "T7", "T9", "NE"]
def uret(trafik_sayisi):
  uretilen_trafikler = []
  suan_tarih = datetime.now() + timedelta(seconds=100) # Şu andan 60 saniye sonra başlasın
  for i in range(trafik_sayisi):
    suan_tarih += timedelta(seconds=random.randint(45, 50)) # İki trafik arasındaki rastgele miktar
    deger1 = f"THY{random.randint(0, 999):03}"
    deger2 = random.choice(parkyerleri)
    deger3 = random.choice(["A", "B", "C", "D"])
    deger4 = suan_tarih.strftime("%H:%M:%S")
    uretilen_trafikler.append(f"{deger1} {deger2} {deger3} {deger4}")
  return uretilen_trafikler
liste1 = uret(10)
liste2 = []
biryedilist = []
biraltilist = []
biraltisoninis = "20:00:00"
biryedisoninis = "20:01:00"
k = input("Bir konf seçin: ")
if k == "1":
  while True:
    for i in liste1[:]:
      kalansure = (datetime.strptime(i.split()[3], "%H:%M:%S") - datetime.now()).seconds
      if kalansure < 99:
        liste2.append(i)
        liste1.remove(i)

    for i in liste2[:]:
      kalansure2 = (datetime.strptime(i.split()[3], "%H:%M:%S") - datetime.now()).seconds
      if kalansure2 < 2:
        parkyeri = i.split()[1]
        indeks = parkyerleri.index(parkyeri)
        ilkpist = 16
        ikincipist = 17
        yakınpist = ilkpist if i16[indeks]<i17[indeks] else ikincipist

        if len(liste2)==1:
          if yakınpist == ilkpist:
            biraltilist.append(liste2[0].split())
            biraltisoninis = i.split()[3]
            liste2.pop(0)
            print("1")
            print(biraltilist,"16")
            print(biryedilist,"17")
          else:
            biryedilist.append(liste2[0].split())
            biryedisoninis = i.split()[3]
            liste2.pop(0)
            print("2")
            print(biraltilist, "16")
            print(biryedilist, "17")
        if len(liste2)>1:
          if i16[indeks]<i17[indeks] and (datetime.strptime(liste2[0].split()[3],"%H:%M:%S") - datetime.strptime(biraltisoninis,"%H:%M:%S")).seconds>=60:
            biraltilist.append(liste2[0].split())
            biraltisoninis = i.split()[3]
            liste2.pop(0)
            print("3")
            print(biraltilist, "16")
            print(biryedilist, "17")
          elif i16[indeks]<i17[indeks] and (datetime.strptime(liste2[1].split()[3],"%H:%M:%S") - datetime.strptime(biraltisoninis,"%H:%M:%S")).seconds>=120:
            biraltilist.append(liste2[0].split())
            biraltisoninis = i.split()[3]
            liste2.pop(0)
            print("4")
            print(biraltilist, "16")
            print(biryedilist, "17")
          elif i16[indeks]>i17[indeks] and (datetime.strptime(liste2[0].split()[3],"%H:%M:%S") - datetime.strptime(biryedisoninis,"%H:%M:%S")).seconds>=90:
            biryedilist.append(liste2[0].split())
            biryedisoninis = i.split()[3]
            liste2.pop(0)
            print("5")
            print(biraltilist, "16")
            print(biryedilist, "17")
          elif i16[indeks]>i17[indeks] and (datetime.strptime(liste2[1].split()[3],"%H:%M:%S") - datetime.strptime(biryedisoninis,"%H:%M:%S")).seconds>=180:
            biryedilist.append(liste2[0].split())
            biryedisoninis = i.split()[3]
            liste2.pop(0)
            print("6")
            print(biraltilist, "16")
            print(biryedilist, "17")
          else:
            if (datetime.strptime(biryedisoninis, "%H:%M:%S") + timedelta(seconds=30)) >= datetime.strptime(biraltisoninis, "%H:%M:%S"):
              biraltilist.append(liste2[0].split())
              biraltisoninis = i.split()[3]
              liste2.pop(0)
              print("7")
              print(biraltilist, "16")
              print(biryedilist, "17")
            else:
              biryedilist.append(liste2[0].split())
              biryedisoninis = i.split()[3]
              liste2.pop(0)
              print("8")
              print(biraltilist, "16")
              print(biryedilist, "17")
Leave a Comment