Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
14 days ago
697 B
2
Indexable
Never
string RefreshBot(int count) {
  if (count > 400) count = 400;
  vector<string> selectedBots;

  while (selectedBots.size() < count / 2) {
    string randomBot = bots[rand() % count];
    if (find(selectedBots.begin(), selectedBots.end(), randomBot) == selectedBots.end()) {
      // Eğer seçilen bot vektörde yoksa ekleyin
      selectedBots.push_back(randomBot);
    }
  }

  string result;
  for (size_t i = 0; i < selectedBots.size(); ++i) {
    result += "`o" + selectedBots[i] + "``";
    // Eğer sonuncu bot değilse, virgülü ekle
    if (i < selectedBots.size() - 1) {
      result += ", ";
    }
  }

  return result;
}
Leave a Comment