Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.4 kB
0
Indexable
Never
ORG 100h ; Adres początkowy programu

section data
  R1 DW 0 ; Rejestr R1
  R2 DW 0 ; Rejestr R2
  MEM DW 0 ; Pamięć
  IX DW 0 ; Rejestr indeksowy IX
  IY DW 0 ; Rejestr indeksowy IY

section text
  MOV R1, 5 ; Załaduj wartość 5 do rejestru R1
  MOV R2, 10 ; Załaduj wartość 10 do rejestru R2

  ; Przeniesienie danych między rejestracjami
  MOV R2, R1 ; Przenieś zawartość rejestru R1 do rejestru R2

  ; Przeniesienie danych między rejestrami a pamięcią (tryb bezpośredni)
  ST MEM, R1 ; Zapisz zawartość rejestru R1 do pamięci
  LD R2, MEM ; Załaduj zawartość pamięci do rejestru R2

  ; Przeniesienie danych między rejestrami a pamięcią (tryb pośredni z rej. indeksowym)
  MOV IX, 20 ; Załaduj wartość 20 do rejestru indeksowego IX
  STS [IX], R1 ; Zapisz zawartość rejestru R1 do pamięci z użyciem indeksu
  LDS R2, [IX] ; Załaduj zawartość pamięci z użyciem indeksu do rejestru R2

  ; Przeniesienie danych między rejestrami a pamięcią (tryb pośredni z przesunięciem)
  MOV IY, 30 ; Załaduj wartość 30 do rejestru indeksowego IY
  ST [IY+2], R1 ; Zapisz zawartość rejestru R1 do pamięci z użyciem przesunięcia
  LD R2, [IY+2] ; Załaduj zawartość pamięci z użyciem przesunięcia do rejestru R2

  INT 20h ; Zakończ program
Leave a Comment