Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.3 kB
0
Indexable
Never
using System;

namespace LiczbyPierwsze
{

  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n; //gorny zakres poszukiwanych liczb
      Console.WriteLine("Podaj ostatnia liczbę");
      n = int.Parse(Console.ReadLine()); //przypisuje wartosc podana przez uzytkownika do zmiennej n
      bool[] spr = new bool[n + 1]; //tablica wartosci logicznych (domyslnie sa ustawione na false)
      for (int i = 2; i <= n; i++)
      {
        spr[i] = true; //zmieniam wartosci na prawdziwe
      }
      for (int i = 2; i <=n; i++)
      {
        if(spr[i]) //sprawdzam czy wartosci sa ustawione na true
        {
          for (int j = 2; j <= n; j+=i) //zmieniam wartości wielokrotnosci elementu tablicy na false
          {
            spr[j] = false;
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("Liczby pierwsze w zadanym przedziale:");
      for (int i = 0; i <= n; i++)
      {
        if (spr[i]) //wypisujemy, gdzie indeks jest ustawiony na true
        {
          Console.WriteLine(i + "");
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}