Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
939 B
9
Indexable
Never
# ĆWICZENIE 2
# Piramida podłączona na polecenie do czatu 
def piramida():
  # pobieram aktualna pozycje gracza i dodaje 10 bloczkow odstepu 
  pozycja = positions.add(player.position(), pos(0, 0, 10))
  # zapisuje poszczegolne koordynaty pozycji gracza 
  x = pozycja.get_value(Axis.X)
  y = pozycja.get_value(Axis.Y)
  z = pozycja.get_value(Axis.Z)
  
  # budowa piramidy 
  blocks.fill(TNT, world(x, y, z), world(x + 10, y, z + 10)) # podstawa 
  blocks.fill(TNT, world(x + 1, y + 1, z + 1), world(x + 9, y + 1, z + 9)) # 1 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 2, y + 2, z + 2), world(x + 8, y + 2, z + 8)) # 2 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 3, y + 3, z + 3), world(x + 7, y + 3, z + 7)) # 3 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 4, y + 4, z + 4), world(x + 6, y + 4, z + 6)) # 4 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 5, y + 5, z + 5), world(x + 5, y + 5, z + 5)) # 5 pietro

player.on_chat("p", piramida)